nr 1/2012


Nr 1(19)/2012

Spis treści

W NUMERZE

WYWIAD

Piotr Maciejczak
Dla Policji Euro 2012 zacznie się 15 maja – wywiad z mł. insp. Dariuszem Dymińskim Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP

EURO 2012

Jerzy Nikitorowicz
Dialog międzykulturowy jako imperatyw kreowania i zachowania pokoju

Jacek Białas
Tytuły pobytowe oraz dokumenty poświadczające legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

Elżbieta Ciborowska
Przestępstwa z nienawiści. Wybrane regulacje międzynarodowe i krajowe

PRAWO

Leszek Dyduch, Robert Ludwikowski
Interwencje wobec sprawców szalbierstwa

Dariusz Gajewski, Andrzej Przekaziński,  Agnieszka Sałkowska
Opłata elektroniczna na polskich drogach

Marzena Walczewska
Postępowanie w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

Iwona Klonowska-Senderska
Nowe spojrzenie na nieletniego w prawie. Zmiany w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

NAUKA W SŁUŻBIE

Robert Socha, Barbara Kaczmarczyk
„Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa”. Sprawozdanie z konferencji naukowej

Paweł Haraś, Rafał Lewandowski
Systemy informatyczne wykorzystywane w Policji

VADEMECUM POLICJANTA
Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP

CSP W LEGIONOWIE

Hanna Grochowska
Z życia CSP

KĄCIK JĘZYKOWY

Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

Joanna Sokołowska
Język rosyjski dla policjantów

POWIAT LEGIONOWSKI

Joanna Kajdanowicz
EURO 2012 w powiecie legionowskim

MIASTO LEGIONOWO

Tamara Mytkowska
Legionowo przed Mistrzostwami Europy EURO 2012. Służby w pełnej gotowości

powrót
drukuj