nr 1/2012


POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

Z dniem 30 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. Nr 243, poz. 1453). Obowiązujący akt prawny reguluje na nowo tryb postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, dostosowując go do specyfiki służby w Policji oraz eliminując wątpliwości interpretacyjne powstałe podczas stosowania przepisów poprzedniego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. Nr 136, poz. 1150).

Marzena Walczewska
inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP

 

Stłuczenia głowy, kręgosłupa, zwichnięcia i skręcenia stawów, naderwanie wiązadeł, złamania kończyn dolnych i górnych, a nawet śmierć − to skutki nieszczęśliwych zdarzeń, jakim ulegają policjanci w różnego rodzaju wypadkach. Z danych zawartych w Analizie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w komórkach organizacyjnych Policji w roku 2011 wynika, że w latach 2005–2010 policjanci ulegli 31 155 wypadkom, w tym podczas służby 30 892, natomiast w drodze do i ze służby poszkodowanych zostało 3262 policjantów. (...)

Cały artykuł do pobrania w pliku PDF:

powrót
drukuj