Nr 2/2012

Nr 2(20)/2012

Spis treści

REWOLUCYJNA EWOLUCJA W POLICYJNEJ LOGISTYCE

Z insp. Dr. Hab. Arkadiuszem LETKIEWICZEM, Zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. logistyki rozmawiają Iwona Klonowska-Senderska i Piotr Maciejczak

POLICYJNE CENTRUM DOWODZENIA

Przegląd wydarzeń w Policyjnym Centrum Dowodzenia

KONIEC ROZDAWANIA – CZAS MOTYWOWANIA!

Podobno jeśli czegoś nie możesz znaleźć poprzez swoją wyszukiwarkę w Internecie, to znaczy, że prawdopodobnie to nie istnieje. Powiedzenie to sprawdza się także na niwie procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Niewiele jest bowiem powszechnie znanych, a już na pewno publikowanych, dobrych praktyk w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących pozytywnego wzmacniania pracowników, z zastosowaniem motywowania materialnego innego niż wynagrodzenie. Brakuje rozwiązań, które zostałyby pracownikom wcześniej przedstawione, wypracowane z ich udziałem i uwzględniałyby teoretyczne, a także praktyczne aspekty oddziaływania na postawy, zachowania i dokonania pożądane z punktu widzenia pracodawcy. (...)

VADEMECUM POLICJANTA

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP