nr 3/2012


W NUMERZE

  WYWIAD  
Piotr Maciejczak
Na początku nie mieliśmy nic
– wywiad z Ireną Zając Prezesem Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach
oraz nadinsp. Władysławem Padło Przewodniczącym Rady FPWiSpPP


  RUCH DROGOWY  
Agnieszka Sałkowska
Mistrzowie drogówki. Historia konkursu

Sławomir Hołoweńko
XXV Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”

 
  INWESTYCJE W CSP  
Grzegorz Winnicki, Krystyna Jankowska, Daniel Golicki, Hubert Kowalik
Nowoczesne strzelnice Centrum Szkolenia Policji

 
  ZARZĄDZANIE W POLICJI  
Beata Buczek
Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Zarządzanie różnorodnością. Część I

Janusz Gęsicki, Marek Pawłowski
Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji.
Część I. Geneza, pojęcie i definicje kapitału ludzkiego


  PIES W SŁUŻBIE  
Mariusz Wziątek, Adam Przybylik
Mowa psa

Artur Walasek
ON kontra OBM


  PREWENCJA I PRAWO  
Piotr Płonka, Bogumił Sakowski
Żandarmeria Wojskowa,
Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
Służba Wywiadu Wojskowego w walce
z przestępczością zorganizowaną,
korupcją i terroryzmem. Część I

Michał Król
Wybrane aspekty wydarzeń nadzwyczajnych związanych
z konwojowaniem lub doprowadzaniem osób


  NAUKA W SŁUŻBIE  
Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców csp
VADEMECUM POLICJANTA


  CSP W LEGIONOWIE   
Hanna Grochowska
Z życia CSP
 

  AKCJA KPP LEGIONOWO   
Robert Szumiata
Krew i szpik kostny.
Dar legionowskich policjantów, który ratuje życie!


  KĄCIK JĘZYKOWY   
Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

Joanna Sokołowska
Język rosyjski dla policjantów


  POWIAT LEGIONOWSKI   
Marta Żmijewska
By pływało się bezpiecznie...
 

  MIASTO LEGIONOWO   
Tamara Mytkowska
Legionowo centrum komunikacyjnym
północnego Mazowsza

powrót
drukuj