nr 3/2012


VADEMECUM POLICJANTA

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP: INTERWENCJE POLICYJNE. Bezpieczne stosowanie kajdanek oraz BADANIA TECHNICZNE MOTOROWERÓW I TZW. QUADÓW

  • Zatrzymany z nieprawidłowo założonymi kajdankami na ręce trzymane z przodu może naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariusza

  INTERWENCJE POLICYJNE 
Bezpieczne stosowanie kajdanek


Policjant używa środków przymusu w codziennej służbie. Założenie kajdanek może się okazać konieczne wobec osoby doprowadzanej do sądu, prokuratury, jednostki Policji, zatrzymywanej, konwojowanej, podczas interwencji policyjnej w miejscu prywatnym i publicznym. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zastosowania kajdanek mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, zagrożenie życia policjanta lub narazić go na konsekwencje prawne pociągające go do odpowiedzialności karnej w przypadku ucieczki osoby zatrzymanej.

Odpowiednie noszenie kajdanek na pasie ma także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podczas interwencji. Dobrze usytuowane kajdanki to kajdanki łatwo dostępne, niekrępujące ruchów i niezagrażające policjantowi np. w momencie upadku. Wskazane byłoby umieszczenie kajdanek tuż przed lub tuż za kaburą z bronią na pasie. Wówczas kajdanki po schowaniu broni są łatwo dostępne i są dobywane ręką dominującą, podczas gdy druga ręka może przytrzymywać nadgarstek zatrzymanego bądź pomóc w odpowiednim ułożeniu kajdanek.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz. 410):

§ 6. 1. Kajdanki lub prowadnice można stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Kajdanki lub prowadnice stosuje się także na polecenie sądu lub prokuratora.
1a. Kajdanki lub prowadnice stosuje się w celu częściowego unieruchomienia kończyn górnych osoby, wobec której stosuje się ten środek.
1b. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu. W przypadku, gdy osoba jest agresywna lub niebezpieczna, można założyć kajdanki na ręce trzymane z tyłu.[...]

mł. asp. Leszek Czerski, instruktor ZIP

 

  BADANIA TECHNICZNE MOTOROWERÓW I TZW. QUADÓW  


Okres wakacyjny jest czasem wzmożonego ruchu na drogach motorowerów (skuterów) oraz pojazdów potocznie nazywanych quadami. Aby poruszały się bezpiecznie, muszą być sprawne; gwarantują to badania techniczne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odpowiednich odstępach czasu.

BADANIA TECHNICZNE MOTOROWERÓW

Zgodnie z art. 81 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), każdy motorower powinien przechodzić badania techniczne przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następne przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. W praktyce oznacza to, iż kupując i rejestrując dziś nowy motorower, na badanie musimy stawić się za 3 lata. Jeżeli z kolei mamy motorower, dla którego od pierwszej rejestracji minęły na przykład 2 lata i 5 miesięcy, to na wykonanie pierwszego badania okresowego zostało nam jeszcze 7 miesięcy.

Jeśli mamy do czynienia ze starszym motorowerem, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802) stanowi, iż właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata, obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Według powszechnej interpretacji powyższych przepisów, posiadacze motorowerów z „dożywotnim” przeglądem technicznym zostali zobligowani do przeprowadzenia badania technicznego do dnia 22 września 2010 r. oraz wymiany dowodu rejestracyjnego na odpowiadający aktualnym przepisom. Właściciele motorowerów, którzy tego nie zrobili, muszą się liczyć z tym, że podczas kontroli drogowej zostanie im zatrzymany dowód rejestracyjny za pokwitowaniem. Oczywiście, powyższa sytuacja dotyczy także osób, które – co prawda – wymieniły dowód rejestracyjny i przeprowadziły przegląd, ale po okresie dwóch lat zapomniały o konieczności wykonania kolejnego badania technicznego.

Jeżeli od dnia pierwszej rejestracji motoroweru nie minęły jeszcze 3 lata, nie ma obowiązku przedstawienia go do okresowego badania technicznego.

Licząc wiek motoroweru od pierwszej rejestracji, chodzi oczywiście o pierwszą rejestrację pojazdu w ogóle, a nie tylko w Polsce. Liczenie względem daty rejestracji w naszym kraju nie miałoby sensu – dziesięcioletni pojazd sprowadzony z zagranicy, patrząc przez pryzmat stanu technicznego, trzeba by uznać za nowy. W dokumentach kupowanego pojazdu na pewno znajduje się wpis dotyczący takiej daty, gdyż jest to określone przepisami.[...]

asp. Robert Szczech, wykładowca ZRD
asp. Dariusz Szymanik, mł. wykładowca ZRD


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania

powrót
drukuj