nr 1/2013

W NUMERZE

Zmiany, zmiany, zmiany…

wywiad z Mariuszem Wasiakiem z Komendy Głównej Policji

Zmiany w transporcie drogowym

Najistotniejsze zmiany w transporcie drogowym w 2011 i 2012 r.

Ślady kryminalistyczne

Ślady kryminalistyczne na miejscu wypadku drogowego z udziałem motocykla

Policjant XXI wieku

Podsumowanie projektu "Policjant XXI wieku - twórcze metody oddziaływań"