nr 4/2013


W NUMERZE

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2013


 

  WYWIAD  

Iwona Klonowska, Piotr Maciejczak
Nie mamy się czego wstydzić
– wywiad z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim
I Zastępcą Komendanta Głównego Policji

 

  OPERACJA POLICYJNA „KLIMAT”  

Hanna Grochowska
Operacja policyjna pod kryptonimem „Klimat”

 

  ŻANDARMERIA WOJSKOWA  

Sylwia Guzowska
Wyprzedzić działania przeciwnika
– wywiad z gen. dyw. dr. Mirosławem Rozmusem
Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej

Sylwia Guzowska
MP czyli Multi Purpose
– wywiad z płk. Timothym Grubbem
Szefem Policji Wojskowej Armii Kanady

Sylwia Guzowska
O przyszłości Policji Wojskowych NATO

Mirosław Tokarski
Wyróżnianie podwładnych jako prawna forma
oddziaływania przełożonego
w zakresie realizacji obowiązków służbowych

Marek Brylonek
Proces planistyczny zarządzania kryzysowego
Unii Europejskiej

Katarzyna Mrozkowiak
Przysięgali służyć Ojczyźnie

 

  PREWENCJA  

Sławomir Cisowski
Zespoły Antykonfliktowe Policji
i koncepcja low profile policing oraz strategia 3D.
Inne spojrzenie na realizację przez Policję zadań
z zakresu komunikacji społecznej,
wykorzystywanej w efektywnym „kontrolowaniu tłumu”

Magdalena Adamczyk
Stan zagrożenia pospolitą przestępczością kryminalną
w miastach wojewódzkich w latach 2000–2012

Mariusz Prokopczyk
Centralny dobór psów do służby w Policji

Mariusz Prokopczyk
Doskonalenie sprawności użytkowej psów służbowych
do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych

 

  NAUKA W SŁUŻBIE  

Krzysztof Zaranek
Oględziny pojazdu jednośladowego na przykładzie
motocykla Honda CBX 750

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP
Vademecum policjanta

 

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

Anna Baranowska
Aukcja elektroniczna

 

  SPRAWOZDANIA I RECENZJE  

Kamila Zimoń
Sprawozdanie z uczestnictwa w kursie CEPOL nr 62/2013
pt. „Human Rights and Police Ethics”

Iwona Klonowska, Karina Szafrańska
Sprawozdanie z Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży

Karol Bajda
Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji
Recenzja książki Eugeniusza Moczuka

 

  CSP W LEGIONOWIE   

Hanna Grochowska
Z życia CSP

 

  KĄCIK JĘZYKOWY   

Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

powrót
drukuj