ZWIĘKSZENIE LICZBY POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO. Efekty działań

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. wszystkie KWP/KSP do końca 2013 r. zwiększyły etaty policyjne w komórkach ruchu drogowego do wartości minimum 10% w stosunku do całego stanu etatowego komend wojewódzkich Policji. W konsekwencji podjętych działań liczba etatów policjantów ruchu drogowego wzrosła do 9230 (tj. więcej o 1226 osób w porównaniu z końcem 2012 r.).
W 2014 r. następuje sukcesywne uzupełnianie wakatów, aby pod koniec roku ich wartość w komórkach ruchu drogowego osiągnęła maksymalnie 5% w stosunku do całego stanu etatowego garnizonu. Polecenie w tym zakresie wydał Komendant Główny Policji w dniu 29 stycznia br.

 

  Doposażenie policji ruchu drogowego w pojazdy i urządzenia do pomiaru prędkości   

W 2013 r. policjanci ruchu drogowego dysponowali około 450 oznakowanymi i nieoznakowanymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory.

Liczba oznakowanych radiowozów
z wideorejestratorami w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9

25

18

129

129

145

 

Liczba nieoznakowanych radiowozów
z wideorejestratorami w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

184

68

260

284

61

318

 

Liczba ręcznych mierników prędkości (RMP)
w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

1800

1800

1963

2048

1979

2256**

* wg stanu na wrzesień 2013 r.,
** w tym 531 laserowe mierniki prędkości

 

  Efekty pracy policji ruchu drogowego   

W 2013 r. policjanci ruchu drogowego:

wylegitymowali 6 367 523 uczestników ruchu drogowego, w tym:

  • 5 636 349 kierujących;
  • 597 124 pieszych;

nałożyli 2 920 405 mandatów karnych na sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym:

  • na kierujących – 2 648 206 mandatów karnych;
  • na pieszych – 248 766 mandatów karnych;
  • na pasażerów – 16 098 mandatów karnych;

sporządzili 97 515 wniosków o ukaranie do sądu;

  • pouczyli 466 202 osoby.

Liczba kontroli (legitymowanych uczestników RD)
przeprowadzonych przez policjantów RD
w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5 201 088

5 890 466

6 038 537

6 438 157

6 178 282

6 367 523

 

Liczba mandatów karnych nałożonych
przez policjantów RD
na uczestników ruchu drogowego w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 206 042

2 502 183

2 527 872

2 803 003

2 861 659

2 920 405

 

Do najczęstszych wykroczeń ujawnianych przez funkcjonariuszy należało przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących – 1 488 467.
Najczęstszym przewinieniem pieszych było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym – 253 704.
Policjanci ruchu drogowego w 2013 r. zatrzymali 388 150 dowodów rejestracyjnych oraz 47 987 praw jazdy.

 

Liczba wykroczeń – przekraczanie dozwolonej prędkości
przez kierujących, ujawnionych w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 300 514

1 446 921

1 318 970

1 516 811

1 507 986

1 488 467

 

Liczba wykroczeń – nieprawidłowe wyprzedzanie
przez kierujących pojazdami,
ujawnionych w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

131 096

136 018

116 108

111 095

94 824

79 063

 

Liczba wykroczeń – przechodzenie przez jezdnię
w miejscu niedozwolonym,
ujawnionych w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

115 179

113 408

97 969

122 634

228 493

253 704

 

Liczba wykroczeń – niestosowanie pasów bezpieczeństwa/niestosowanie fotelików ochronnych, ujawnionych w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

314 013

378 355

396 232

371 388

359 465

377 444

 

W 2013 r. w Polsce doszło do 35 849 wypadków drogowych, w których zginęło 3357 osób, a 44 064 zostało rannych. W 2012 r. w Polsce doszło do 37 046 wypadków drogowych, w których zginęło 3571 osób, a 45 792 zostało rannych.
W porównaniu z 2012 r. nastąpił spadek: liczby wypadków – o 1197, tj. o 3,2%; liczby zabitych – o 214 osób, tj. o 5,9%; liczby rannych – o 1728 osób, tj. o 3,7%.

podkom. Agnieszka Stypińska, WRD BPiRD KGP