W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 1/2017


 

  Technika kryminalistyczna  

   Adam Frankowski, Piotr Trojanowski
Technik kryminalistyki wczoraj, dziś i jutro

 

  Wykorzystanie technologii i sprzętu 
  w technice kryminalistycznej  

   Paweł Pucołowski, Paweł Sokalski, Hubert Wodzicki, Łukasz Wiśniewski
Wyposażenie LK KSP w sprzęt do badań kryminalistycznych

   Bartosz Klepczyński
Techniczne możliwości wykorzystania zestawu do obrazowania
miejsca zdarzenia z powietrza w trakcie oględzin

   Sławomir Ronowicz
Fotografia dokumentacyjna – wczoraj i dziś

   Wojciech Ceglarski
FAVI – zanim się zalogujesz…

 

  Zabezpieczenie śladów  

   Iwona Bogusz
Zagrożenie kontaminacją podczas czynności zabezpieczenia
miejsca zdarzenia

   Jarosław Piotrowski
„Tańcowała igła z nitką”, czyli dylematy technika kryminalistyki

   Ludomir Niewiadomski
Ślady powystrzałowe na różnych podłożach

 

  Oględziny zwłok  

   Marek Bogusz
Możliwości identyfikacji zwłok ludzkich w różnym stadium
przemian pośmiertnych

   Jarosław Michalski
Mechanizm uduszenia w kontekście oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia

 

  Zabezpieczenie miejsc katastrof  

   Ireneusz Stasiszyn
Oględziny miejsc katastrof – uwagi praktyczne

   Instytut Kryminalistyki w Pradze
Czeski Zespół DVI

 

  Zdarzenia drogowe  

   Jolanta Zawałeń
Wybrane aspekty analizy śladów na miejscu zdarzenia drogowego
i ich znaczenie w rekonstrukcji wypadku

   Robert Doliński, Marta Paw
Kolizja z udziałem zwierząt. Sposób postępowania, odszkodowanie

 

  Dowody rzeczowe i ślady kryminalistyczne  

   Agnieszka Mańko-Czajka
Ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych
oraz śladów kryminalistycznych

 

  Współpraca międzynarodowa  

   Krzysztof Misiewicz, Paweł Woźniakowski
Szkolenie techników kryminalistyki z Czech, Słowacji i Polski

 

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

   Adam Grochoła, Dorota Kozłowska
Aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. – wybrane zagadnienia

 

  Prawo  

   Michał Podgórski, Artur Mirosz
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Zarys problemu

   Piotr Hac
Formalne podstawy współdziałania Sił Zbrojnych RP z Policją
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego

 

  Vademecum policjanta  

   Robert Goliasz
Autobus szkolny. Oznakowanie i budowa
jako elementy wpływające na bezpieczny przewóz dzieci do szkoły

   Radosław Kobryś
Zasady stosowania sygnałów uprzywilejowania

   Marta Paw
Prędkość obowiązująca na polskich drogach

 

  Kącik językowy  

   Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

Pliki do pobrania