AKCJE PROFILAKTYCZNE Komendy Głównej Policji

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w swoich zadaniach ma m.in. opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocję przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ostatnim czasie Komenda Główna Policji zainicjowała kilka ogólnopolskich akcji, których założenia wraz z materiałami profilaktycznymi zostały następnie przekazane do jednostek organizacyjnych Policji.

Odpowiedzialni na stoku

Na przełomie 2016 i 2017 r. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z partnerami realizowało kampanię profilaktyczno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Celem projektu było promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Kampania  prowadzona była pod dwoma hasłami, adresowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”.

Partnerami w projekcie byli: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspierał także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W ramach kampanii do uczestników aktywnego wypoczynku w górach (zarówno dorosłych, jak i dzieci) trafiło 100 000 kieszonkowych informatorów, w których znajdował się m.in. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz numery telefonów ratunkowych.

Elementem projektu był również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub z użyciem programów komputerowych, na adres Komendy Głównej Policji.

Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło bowiem udział 4865 osób, a do Komendy Głównej Policji wpłynęło 5089 prac.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniło 13 laureatów konkursu w trzech grupach wiekowych. Przyznano 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Jednocześnie na wniosek jury, Departament Komunikacji Społecznej MSWiA postanowił przyznać trzy wyróżnienia pozakonkursowe.

Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom konkursu odbyła się w dniu 21 marca br. w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej. W uroczystości, oprócz laureatów i ich rodzin, uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA Tomasz Deptuła, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO Piotr Drobek, Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Jacek Żaba wraz z członkami zarządu – dr. Markiem Palikiem i Maciejem Kwiatkowskim, Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP kom. Krzysztof Musielak.

[...]

Katarzyna Krakowiak
specjalista Wydziału Prewencji
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

 


Pełna wersja artykułu "AKCJE PROFILAKTYCZNE Komendy Głównej Policji" w pliku PDF