nr 3/2017

W numerze

FUNKCJE KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

Zakładając, że dopiero utrata bezpieczeństwa lub zagrożenie jego utraty pozwala nam uświadomić sobie, czym tak naprawdę ono jest, jednocześnie zauważamy, że ciągłe procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie powodują możliwość zachwiania stanu, jakim jest bezpieczeństwo. Zachwianie tego stanu niewątpliwie następuje w wyniku innych, nieustannie zachodzących procesów społecznych, związanych z obszarem powstawania zagrożeń i ich materializowania się w postaci skutków. Właśnie istnienie zagrożenia bezpieczeństwa jest głównym determinantem obniżenia poczucia bezpieczeństwa lub braku tego bezpieczeństwa.

O rządowym „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Kiedy Władysław Stasiak konstruował „Razem bezpieczniej”, mało kto był przekonany, że rządowy program, koordynowany centralnie przez ministerstwo, jest w stanie poruszyć, pobudzić i uaktywnić społeczności lokalne, zintegrować różne podmioty, instytucje, a także samych mieszkańców małych miejscowości, w celu rozpowszechniania bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców.

Projekt „SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

AKCJE PROFILAKTYCZNE Komendy Głównej Policji

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w swoich zadaniach ma m.in. opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocję przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ostatnim czasie Komenda Główna Policji zainicjowała kilka ogólnopolskich akcji, których założenia wraz z materiałami profilaktycznymi zostały następnie przekazane do jednostek organizacyjnych Policji.

Działalność profilaktyczna  Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w latach 2013–2016

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które są oceniane jako szkodliwe i niepożądane[1]. W. Okoń w Słowniku pedagogicznym definiuje profilaktykę jako „ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi”[2]. Ponadto w literaturze podkreśla się, że celem działalności profilaktycznej jest zapobieganie negatywnym stanom rzeczy zarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które w postaci zalążkowej już istnieją. Każda odmiana profilaktyki zapobiega negatywnym stanom, które dotyczą różnych sfer życia społecznego, dlatego ogólnie mówi się o profilaktyce społecznej. Również w wychowaniu, podobnie jak w innych dziedzinach życia, powinien skutecznie funkcjonować odpowiedni system działalności, zwany profilaktyką wychowawczą. Profilaktyka wychowawcza jest systemem działań racjonalnych, zapobiegających występowaniu i rozpowszechnianiu się zjawisk patologii społecznej, określanych jako niedostosowanie czy wykolejenie społeczne młodzieży[3].