nr 4/2017


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2017


 

  Cyberbezpieczeństwo  

Wojciech Kamieniecki
Współtworzymy System Cyberbezpieczeństwa Polaków

Witold Skomra
Kompleksowe podejście do wyłaniania i ochrony infrastruktury krytycznej

Adam Bogucki, Krzysztof Stasiowski
Ochrona systemów informatycznych Policji

 

  Cyberprzestępczość – rodzaje zagrożeń  

Mariusz Stefanowicz
Cyberprzestępczość – próba diagnozy zjawiska

Tomasz Pawlicki, Agnieszka Stąpór
Zwalczanie cyberprzestępczości w kontekście międzynarodowym

Robert Maciejczyk
Bankowość elektroniczna – zagrożenia

Jarosław Sordyl
Ransomware – wymuszanie okupu w sieci

Marcin Siwiecki
Oszustwa nigeryjskie – próba klasyfikacji

Artur Rogowski
Phishing

Tomasz Siemianowski
Wybrane zagrożenia wobec dzieci w Internecie

Tadeusz Jemioło
Zagrożenia cyberprzestrzeni jako element
wojny hybrydowej

 

  Proces wykrywczy  

Rafał Świeżak
Analiza kryminalna w dobie społeczeństwa informacyjnego

Tomasz Boroń
Lokalizowanie punktów dostępowych oraz urządzeń
w sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Rafał Lewandowski
Ustalanie położenia telefonu komórkowego
z wykorzystaniem aplikacji Android

 

  Aspekty procesowe  

Roman Wojtuszek
Procesowy aspekt zwalczania cyberprzestępczości

Paweł Olber
Praktyczne aspekty zabezpieczania
sprzętu komputerowego

 

  Wykorzystanie systemów teleinformatycznych  

Arkadiusz Sobolewski, Grażyna Ryszkowska
Wsparcie programistyczne Policji

Tadeusz Stupak
Krajowy system bezpieczeństwa morskiego

 

  Cyberleksykon  

Łukasz subocz, Artur Rogowski
Cyberbezpieczeństwo. Minileksykon

 

  Język angielski dla policjantów  

Renata Cedro
Cyberbezpieczeństwo. Systemy teleinformatyczne (policyjne i pozapolicyjne)
Cybersecurity. Communication and information systems (police and non-police)

 

  Dydaktyka policyjna  

Grzegorz Perz, Wojciech Brejnak
Przesłuchanie z udziałem biegłego sądowego z zakresu psychologii
jako element programu doskonalenia zawodowego dla policjantów

 

  Poradnik nauczyciela policyjnego  

Marek Hańczuk, Adam Przybylik
Środki dydaktyczne

powrót
drukuj