Zakład Interwencji Policyjnych kiedyś i dzisiaj

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przechodziło na przestrzeni 30 lat wiele zmian organizacyjnych, które miały przede wszystkim dostosować strukturę jednostki do zadań stawianych przez kierownictwo polskiej Policji. Od początku zasadniczą sferą funkcjonowania legionowskiego Centrum jest prowadzenie szkoleń i doskonaleń zawodowych dla policjantów i pracowników Policji1. Nieodłącznym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego są interwencje policyjne, więc od początku funkcjonowania jednostki w jej strukturach znajdowała się komórka zajmująca się problematyką szkolenia strzeleckiego, technik interwencji, taktyki podejmowania interwencji oraz kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej. W ciągu 30 lat zadania interwencji policyjnych były w gestii Zakładu Prewencji, następnie Zakładu Taktyki i Technik Interwencji, a od 2008 r. zajęcia z niniejszej problematyki realizuje Zakład Interwencji Policyjnych, w którego strukturach funkcjonują dwa nieetatowe zespoły zadaniowe: Zespół Szkolenia Strzeleckiego oraz Zespół Taktyki i Technik Interwencji.

Działalność dydaktyczna

Policjanci Zespołu Szkolenia Strzeleckiego realizują zajęcia z zakresu kompleksowego posługiwania się bronią palną będącą na wyposażeniu Policji. Z uwagi na niezwykle istotną rolę broni palnej wśród środków przymusu bezpośredniego, szkolenie strzeleckie ma szczególne znaczenie w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Skuteczne posługiwanie się bronią zapewnia policjantom nie tylko efektywne działanie podczas interwencji o podwyższonym poziomie ryzyka, lecz także ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo fizyczne interweniujących i osób postronnych. Głównym zadaniem policjantów Zespołu Szkolenia Strzeleckiego jest przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań interwencyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym.

Funkcjonariusze Zespołu Taktyki i Technik Interwencji prowadzą zajęcia z zakresu umiejętności służących do realizacji interwencji policyjnych, w szczególności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu Policji. Kolejnym ważnym celem realizowanym przez członków Zespołu Taktyki i Technik Interwencji jest podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczestników szkoleń i kursów.

Zasadniczym obszarem działalności zakładu była i jest realizacja zajęć z funkcjonariuszami, którzy dopiero zaczynają karierę w Policji. Jednakże specyfika interwencji policyjnych wymaga permanentnego doskonalenia i w związku z tym od lat prowadzone są kursy specjalistyczne, na które są kierowani nierzadko policjanci z kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnim stażem służby. Policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych przez lata z powodzeniem szkolili funkcjonariuszy w ramach zaawansowanych kursów specjalistycznych, których programy ewoluowały w związku ze zmianami pragmatyki służbowej. Do najbardziej wymagających zajęć, nie tylko ze strony słuchacza, lecz przede wszystkim prowadzących, należą w szczególności trzy kursy specjalistyczne, których absolwenci otrzymują uprawnienia instruktorskie – kurs z zakresu taktyki i technik interwencji, kurs dla instruktorów strzelań policyjnych oraz kurs dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. O ile kursy instruktorów strzelań policyjnych są prowadzone w Centrum Szkolenia Policji od kilku lat, o tyle kurs z zakresu taktyki i technik interwencji można określić jako dziecko Zakładu Taktyki i Technik Interwencji. Pierwszy program kursu opracowano w latach 90. i przez długi czas tego typu kursy były realizowane wyłącznie w CSP.

(...)

mł. insp. Grzegorz Winnicki,
podkom. Tomasz Dąbrowski,
asp. szt. Michał Wawryn

Zakład Interwencji Policyjnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Zakład Interwencji Policyjnych kiedyś i dzisiaj" w pliku PDF