1-2/2020

Pociąg specjalny. Udział kadry i słuchaczy CSP w przygotowaniu uroczystości otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

W artykule przywołano historyczne wydarzenia związane z ujawnieniem prawdy o zbrodni katyńskiej i uhonorowaniem jej ofiar przez utworzenie cmentarzy na terenie byłego ZSRR, a także udział policjantów i pracowników CSP w przygotowaniu uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje w czerwcu 1995 r. oraz jego otwarcia i poświęcenia we wrześniu 2000 r. W materiale znalazły się również wspomnienia dotyczące niezwykłej podróży pociągiem specjalnym z Warszawy do Tweru, którą grupa policjantów i pracowników CSP odbyła wraz z członkami rodzin poległych, by po 60 latach od ogromnej tragedii uczestniczyć wraz z nimi w tak długo wyczekiwanym, zbiorowym pogrzebie bliskich. Zaprezentowany materiał stanowi świadectwo, że kadrze CSP przyszło wówczas stanąć do niezapomnianego apelu.

Zakład Interwencji Policyjnych kiedyś i dzisiaj

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przechodziło na przestrzeni 30 lat wiele zmian organizacyjnych, które miały przede wszystkim dostosować strukturę jednostki do zadań stawianych przez kierownictwo polskiej Policji. Od początku zasadniczą sferą funkcjonowania legionowskiego Centrum jest prowadzenie szkoleń i doskonaleń zawodowych dla policjantów i pracowników Policji1. Nieodłącznym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego są interwencje policyjne, więc od początku funkcjonowania jednostki w jej strukturach znajdowała się komórka zajmująca się problematyką szkolenia strzeleckiego, technik interwencji, taktyki podejmowania interwencji oraz kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej. W ciągu 30 lat zadania interwencji policyjnych były w gestii Zakładu Prewencji, następnie Zakładu Taktyki i Technik Interwencji, a od 2008 r. zajęcia z niniejszej problematyki realizuje Zakład Interwencji Policyjnych, w którego strukturach funkcjonują dwa nieetatowe zespoły zadaniowe: Zespół Szkolenia Strzeleckiego oraz Zespół Taktyki i Technik Interwencji.

Działalność wydawnicza CSP jako element kształtowania nowego modelu policjanta po 1989 r.

Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro (przysł. Czerpie wodę przetakiem, kto bez ksiąg chce być żakiem) W artykule dokonano przeglądu 30-letniej działalności wydawniczej CSP w celu ukazania, że jest ona istotnym elementem kształtowania nowego modelu policjanta po 1989 r. We wstępie scharakteryzowano okres transformacji ustrojowej i jego wpływ na formowanie się Policji, a następnie w 3 częściach obejmujących kolejne 10-lecia wyodrębniono najistotniejsze prace lub grupy zagadnień, wokół których koncentrowały się publikacje wydane z inicjatywy CSP, Komendy Głównej Policji czy MSWiA.

Centralna Biblioteka Policyjna Informacja naukowa w służbie Policji i społeczeństwu

Szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni Anonim Centralna Biblioteka Policyjna obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. Od początku istnienia ma ona swoje stałe miejsce w strukturze organizacyjnej Centrum Szkolenia Policji. W ciągu trzech dekad zgromadziła liczny księgozbiór, który stanowi skarbnicę wiedzy z wielu dziedzin nauki. Biblioteka Centrum Szkolenia Policji pełni przede wszystkim funkcję fachowej biblioteki szkolnej dla kadry i słuchaczy jednostki. Ponadto służy również mieszkańcom powiatu legionowskiego jako lokalna biblioteka naukowa. Podobnie jak biblioteki policyjne z lat 20. ubiegłego wieku zapewnia dostęp do wszechstronnej wiedzy zróżnicowanej grupie odbiorców. Od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów historii polskiej Policji, pracowników naukowych, doktorantów i studentów cieszą się jej archiwalne zbiory specjalne. Zgromadzone dokumenty faktograficzne z okresu dwudziestolecia międzywojennego stanowią pasjonującą kronikę historii Policji Państwowej.