4/2020


CSP w Legionowie. Patron bezpiecznych dróg 2020

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie otrzymało certyfikat tytułu honorowego Patrona Bezpiecznych Dróg 2020 od II Ogólnopolskiego Konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który odbył się 2 października br. w ramach ogólnopolskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze” pod patronatem honorowym Premiera RP oraz wielu instytucji, organów i uczelni. Inicjatorem i głównym organizatorem Konwentu jest Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane CSP za propagowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie zdecydowanych działań i podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy mających na nie wpływ. W szczególności dotyczyło wydania „Kwartalnika Policyjnego” Na polskich drogach (nr 4 z 2019 r.), które zostało poświęcone problematyce ruchu drogowego i zawierało artykuły dotyczące m.in. działalności fundacji „Nadzieja” na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i I Ogólnopolskiego Konwentu, działań Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z policją norweską, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, stołecznej grupy Speed, władz miasta Jaworzna, gdzie udało się osiągnąć „wizję zero”. Znalazło się w nim także wiele zagadnień praktycznych związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowanych przez przedstawicieli środowisk akademickich i kadrę CSP.

Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że „Kwartalnik Policyjny” stanowi forum rozpowszechniania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz wymiany wiedzy i umiejętności zawodowych, tak aby funkcjonariusze mogli jak najlepiej służyć społeczeństwu.

 

Oprac. podinsp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie


Pełna wersja artykułu "CSP w Legionowie. Patron bezpiecznych dróg 2020" w pliku PDF

 

 

 

 

powrót
drukuj