4/2020

W numerze

CSP w Legionowie. Patron bezpiecznych dróg 2020

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie otrzymało certyfikat tytułu honorowego Patrona Bezpiecznych Dróg 2020 od II Ogólnopolskiego Konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który odbył się 2 października br. w ramach ogólnopolskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze” pod patronatem honorowym Premiera RP oraz wielu instytucji, organów i uczelni. Inicjatorem i głównym organizatorem Konwentu jest Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Uzależnienia – choroba XXI wieku. Zjawisko – mechanizmy – przyczyny – terapia

Uzależnienia, obok chorób układu oddechowego i nowotworów, są najszybciej rozwijającym się zagrożeniem zdrowia Polaków. Te o charakterze chemicznym dotyczą ponad miliona dzieci, młodzieży i dorosłych, natomiast uzależnienia o charakterze behawioralnym są problemem dotyczącym 1,5–2 mln osób. Jeszcze większa jest liczba osób zagrożonych uzależnieniami, np. do eksperymentów z narkotykami przyznaje się niemal co czwarty nastolatek, a z NSP (dopalaczami) od 3 do 6% starszych nastolatków. Uzależnienia – jest ich wiele typów – są klasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO (obecnie edycja ICD-11), w jej wielu działach, i są chorobami o specyficznych cechach, wyróżniających je na tle innych problemów zdrowotnych. Ich leczenie jest złożonym procesem obejmującym diagnozę, terapię/leczenie bezpośrednie (farmakologiczne i niefarmakologiczne), rehabilitację i wsparcie społeczne. W artykule przedstawiono analizę i klasyfikację problemu oraz jego kluczowe kwestie w perspektywie zagrożeń psychosomatycznych i społecznych, a także uwarunkowania terapii.

Ofiary wypadków drogowych. Polska na tle państw Unii Europejskiej

Chociaż już od ponad pół wieku problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje się traktowana poważnie, liczba ofiar wypadków na drogach wciąż jest przytłaczająca. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na świecie każdego roku w wyniku takich zdarzeń śmierć ponosi ponad 1,3 mln osób, a 50 mln doznaje poważnych obrażeń ciała. Dane te oznaczają, że średnio co 24 sekundy ktoś traci życie na drodze. Obecnie wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci dzieci i młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat. Mimo że w Europie, w odniesieniu do pozostałych kontynentów, liczba ofiar względem liczby mieszkańców jest niższa, to i tak podawane w zestawieniach dane, za którymi kryją się ludzkie dramaty i cierpienie, są zatrważające.

Przewożenie dzieci w pojeździe. Stosowanie fotelików bezpieczeństwa

Właściwe przewożenie dzieci w pojazdach, stosowanie fotelików ochronnych czy innych urządzeń przytrzymujących podnosi bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania fotelików do przewozu dzieci w pojazdach weszły w życie z dniem 15 maja 2015 r. i są określone w art. 39 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).