1/2021


Wykorzystanie dronów do działań Policji Śląskiej

Z roku na rok w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP). Tendencja zwyżkowa dotyczy w głównej mierze operacji realizowanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych do zadań w celach innych niż komercyjne, tj. sport lub rekreacja1. Szanse na skuteczne zastosowanie bezzałogowców w swojej działalności dostrzegły również podmioty publiczne, a w szczególności służby mundurowe i agencje rządowe. BSP zaczęły skutecznie pełnić rolę profesjonalnego instrumentu do działań realizowanych na potrzeby zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz dotyczących dozoru lub kontroli osób i mienia.

Policja jako formacja realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach przy udziale funkcjonariuszy z jednostek terenowych, a także podmiotów zewnętrznych już od 2016 r. realizują seminaria związane z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych do działań porządkowych2.

W 2016 r. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach podjął współpracę z Katedrą Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach zmierzającą do wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przy wykonywaniu ustawowych zadań Policji. Celem spotkania kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przedstawicielami Politechniki Śląskiej, do którego doszło w styczniu 2016 r., było przedstawienie właściwości technicznych drona znajdującego się w dyspozycji Politechniki Śląskiej, a także możliwości jego wykorzystania w zakresie ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym.

W efekcie współpracy z dr. inż. Adamem Mańką z Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach ustalono parametry techniczne elementów optycznych wchodzących w skład zestawu fotograficznego służącego do ujawniania i rejestrowania wykroczeń przez policjantów. Na miejsce testów wybrano oznakowane przejście dla pieszych o ruchu kierowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej, przebiegające przez dwie jezdnie ulicy Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola w Katowicach.

W myśl zawartego porozumienia dnia 5 maja 2016 r. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przy współpracy z Dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej dr. hab. Andrzejem Fellnerem oraz dr. inż. Adamem Mańką przeprowadzili loty testowe BSP w zasięgu wzroku (VLOS – ang. Visual Line of Sight – loty w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora).

Wykorzystany podczas testów dron był modelem koncepcyjnym, wyposażonym w kamerę video z zoomem obsługiwaną dzięki oddzielnemu kontrolerowi radiowemu przez funkcjonariusza Policji, który sterował kierunkiem i zbliżeniem kamery z jednoczesnym podglądem obrazu w dedykowanych do tego okularach (goglach). Zarejestrowany obraz przekazywany był drogą bezprzewodową na dwa osobne, niezależne od siebie urządzenia. Jedno z nich znajdowało się w dyspozycji funkcjonariuszy ruchu drogowego dokonujących kontroli w punkcie oddalonym o około 200 metrów od miejsca lotu drona, umożliwiając tym samym swobodne sterowanie zainstalowaną na dronie kamerą. Podczas przeprowadzonych testów statek powietrzny unosił się nad terenem zielonymi był utrzymywany w zasięgu wzroku operatora, a dzięki wyposażeniu w komplet baterii akumulatorowych jednorazowo było możliwe wykonanie około 30 minut lotu. Za sterowanie samego drona oraz nadzór nad jego pracą w powietrzu odpowiadał operator z Politechniki Śląskiej posiadający stosowne uprawnienia.

W trakcie przeprowadzonych testów drona funkcjonariusze Policji ujawnili wykroczenia w postaci niezastosowania się do sygnalizatora S-1, na którym nadawany był sygnał koloru czerwonego, oraz korzystanie w trakcie prowadzenia pojazdu z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku.
(...)

podinsp. Adam Kmiecik, st. sierż. Grzegorz Golik
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach


Pełna wersja artykułu "Wykorzystanie dronów do działań Policji Śląskiej mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym" w pliku PDF

 

powrót
drukuj