Współpraca CSP z Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji

Konieczność budowania potencjału międzynarodowego, w tym stałego podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych oraz wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, zaowocowała współpracą Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z wieloma nowoczesnymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Jedną z nich jest Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, z którą w roku 2017 podpisaliśmy deklarację o współpracy. W poniższym artykule przedstawiono zakres działalności, strukturę oraz zadania implementowane przez zaprzyjaźnioną Akademię, która jest profesjonalną organizacją odpowiedzialną za szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz innych agend rządowych. Absolwenci Akademii mogą rozpocząć pracę w poszczególnych jednostkach gruzińskiego MSW.

Garść faktów historycznych

Historia Akademii rozpoczęła się 15 maja 1925 r., kiedy to rozkazem nr 220 Komisarza Ludowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej założono szkołę dla wyższego rangą personelu milicji. W roku 1930 zmieniono strukturę szkoły i rozpoczęto szkolenia dla milicjantów oraz kadry kierowniczej w obiektach Szkoły Milicji. W styczniu 1941 r. instytucji nadano nazwę Szkoła Milicji Komisariatu Ludowego w Tbilisi przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZSRR. Proces edukacyjny odbywał się w języku gruzińskim i rosyjskim. W roku 1978 Szkoła Milicji otrzymała status szkoły wyższej i została włączona w struktury Moskiewskiej Wyższej Szkoły Milicji. Od tego momentu egzaminy były przeprowadzane tylko w języku rosyjskim. W 1994 r. Wyższa Szkoła Milicji została przekształcona w Akademię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji na podstawie decyzji Rady Ministrów Republiki Gruzji. Reformy prowadzone w Akademii od roku 2004 skutkowały fundamentalnymi zmianami oraz renowacją obiektów szkoły. Dzięki wsparciu finansowemu organizacji międzynarodowych Akademia została wyposażona w najnowsze technologie. W roku 2016 uzyskała status uczelni wyższej.

Misja Akademii

Misją Akademii jest zapewnienie szkolenia zorientowanego na potrzeby społeczności i wysoko wykwalifikowanej kadry,
z pomocą profesjonalnych instruktorów oraz programów szkoleniowych opartych na nowoczesnych standardach.

(...)

Renata Cedro 
Wydział PrezydialnyCSP


Pełna wersja artykułu "Współpraca międzynarodowa CSP z zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi zajmującymi się szkolnictwem policyjnym. Część 4. Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji" w pliku PDF

Pliki do pobrania

  • (plik pdf - 580.23 KB)