2/2021


Wspólnie w walce z piractwem w Internecie. 20 lat działalności Stowarzyszenia „Sygnał”

W latach 90., kiedy telewizja wielokanałowa dopiero się rozwijała, piractwo było kojarzone z kopiowaniem płyt, dzieleniem sygnału sieci kablowych, podrabianiem kart i dekoderów platform cyfrowych. Obecnie piractwo polega przede wszystkim na nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego w Internecie (tzw. sharing i streaming). Kradzione są pojedyncze programy, filmy, transmisje sportowe, a także całe kanały telewizyjne. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, w 2001 r. powstało Stowarzyszenie „Sygnał”. Działa ono na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Obecnie w jego skład wchodzi 18 firm z branży mediów i telekomunikacji, działających w Polsce bądź wchodzących w skład międzynarodowych korporacji. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Sygnał” jest Teresa Wierzbowska, a w skład zarządu wchodzą przedstawiciele z: CANAL+ Polska S.A., Cyfrowy Polsat S.A., TVP S.A., TVN S.A. i HBO Polska Sp. z o.o.

Szkolenia dla organów ścigania

Główny obszar działań stowarzyszenia to szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne, w tym regularna organizacja szkoleń nt. ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich dla przedstawicieli organów ścigania, m.in. dla policjantów z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością, prokuratury i szkół Policji, a także warsztatów dla przedstawicieli firm członkowskich. W ramach propagowania idei ochrony własności intelektualnej stowarzyszenie inicjuje i prowadzi kampanie edukacyjne, przygotowuje raporty, badania, analizy i stanowiska, bierze udział w procesie legislacyjnym aktów prawnych istotnych dla gospodarki.

Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa. Darmowe szkolenia, jakie Stowarzyszenie „Sygnał” organizuje od początku istnienia, sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest dobrze znany organom ścigania. Dobra współpraca z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi oraz szkołami Policji, w tym z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zaowocowały przeprowadzeniem blisko 400 szkoleń dla ponad 20 tys. policjantów oraz prokuratorów. Sukcesem zakończył się realizowany w latach 2019−2021 ogólnopolski program szkoleń pod nazwą „piractwo.tv”. We współpracy z Komendą Główną Policji Stowarzyszenie „Sygnał” przeprowadziło we wszystkich województwach szkolenia z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Policjanci i prokuratorzy z całej Polski zostali zaznajomieni ze sposobami działania nielegalnych serwisów. Poznali specyfikę przestępstwa polegającego na nielegalnym rozdzielaniu uprawnień karty abonenckiej telewizji cyfrowej, tzw. cardsharingu. Dowiedzieli się, czym jest IPTV i jak trafić do przestępców, podążając za pieniędzmi w sprawach dotyczących piractwa. Każdy z uczestników otrzymał publikację „Kradzież treści TV w Internecie. Metodyka postępowania” opracowaną przez Stowarzyszenie „Sygnał”, przygotowaną przede wszystkim z myślą o przedstawicielach organów ścigania.

Pandemia koronawirusa ograniczyła możliwość kontynuacji szkoleń, dlatego Stowarzyszenie „Sygnał” podjęło się zadania utworzenia kursu internetowego na platformie szkoleniowej, z którego będą mogli korzystać policjanci, co pozwoli na kontynuację działań edukacyjnych stowarzyszenia nawet przy ograniczeniach dotyczących spotkań. Kurs uzyskał patronat KGP, a uruchomienie platformy zaplanowano na II kwartał 2021 r.

Stowarzyszenie organizuje konferencje tematyczne i aktywnie w nich uczestniczy. Do tej pory było organizatorem zarówno krajowych konferencji cyklicznych (siedem edycji konferencji w Szkole Policji w Pile, dwie w Ossie pod Rawą Mazowiecką), jak i konferencji o charakterze międzynarodowym. Podczas International Content Protection Summit w Warszawie w 2018 r. 35 międzynarodowych i lokalnych organizacji, instytucji i firm zadeklarowało chęć współpracy na rzecz walki z piractwem internetowym. Zapowiedź wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń była przedmiotem Deklaracji Warszawskiej.
(...)

Adam Jankowski
Stowarzyszenie „Sygnał”


Pełna wersja artykułu "Wspólnie w walce z piractwem w Internecie. 20 lat działalności Stowarzyszenia „Sygnał”" w pliku PDF

 

powrót
drukuj