1/2022


Wyższe mandaty karne w „taryfikatorze” od 1 stycznia 2022 r.

Pod koniec grudnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2484).

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadziło nowe wysokości grzywien nakładanych za niektóre wykroczenia. Niniejszy akt prawny uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. − Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.).

Największe poruszenie opinii publicznej wywołała wysokość grzywien za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. W poprzednim stanie prawnym najwyższą grzywną w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości była kwota 500 zł. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kwota ta wzrosła do 2500 zł (przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 71 km/h).

Poniżej przedstawiono tabelę, w której zawarto wykroczenia, za które została znacznie podniesiona wysokość grzywien, oraz nowe wykroczenia opisane w Kodeksie wykroczeń wraz z podstawą prawną, a także wysokością grzywien przewidzianych za naruszenie przepisów.

Należy zauważyć, że ciągle nie zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Ten akt prawny jest oczekiwany w drugiej połowie tego roku.
(...)

Marcin Ogonek
Zakład Ruchu Drogowego CSP

 


Pełna wersja artykułu "Wyższe mandaty karne w „taryfikatorze” od 1 stycznia 2022 r." w pliku PDF

powrót
drukuj