1/2022


Trening kalisteniczny jako forma aktywności ruchowej w czasie ograniczonego dostępu do obiektów sportowych

Odpowiednia dawka ruchu powoduje, że organizm rozwija się zdrowo i stymuluje do dalszego wzrostu. Dodatkowo aktywność ruchowa objęta ramami przepisów, czyli działalność sportowa w konkretnej dyscyplinie, korzystnie wpływa na rozwój psychiczny i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Jednak obecnie obserwuje się coraz mniejszą chęć uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej. Ta szkodliwa tendencja jest dodatkowo wzmocniona wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią, a przecież to ruch jest doskonałym środkiem do tego, by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem ciała, a co za tym idzie również i ducha (w myśl łacińskiej maksymy „mens sana in corpore sano” – w zdrowym ciele zdrowy duch). Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia bardzo starej formy aktywności ruchowej, stosowanej m.in. przez starożytnych żołnierzy i gladiatorów, a która od kilku lat przeżywa okres swojego odrodzenia. Mowa o kalistenice.

Według Z. Chromińskiego sprawność fizyczna zależna jest od właściwości genetycznych, takich jak: konstrukcja somatyczna, sprawność zmysłów, odpowiednie proporcje budowy ciała, temperament, uzdolnienia ruchowe. Są to czynniki zaliczane do endogennych. Inne to czynniki egzogenne, dotyczące środowiska zewnętrznego oraz trybu życia [2].

W rozumieniu R. Przewędy sprawność fizyczna to pojęcie szerokie, odnoszące się do stanu całego organizmu człowieka, a nie tylko do aparatu ruchu. Określa ją mianem aktualnych możliwości wykonania działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu. Oprócz umiejętności ruchowych potrzebna jest wydolność wszystkich narządów i funkcji ustroju, wyrobienie cech motorycznych (siły, szybkości, wytrzymałości), odpowiednia motywacja, cechy budowy organizmu [5].

Inny badacz, Z. Gilewicz, stwierdził, że sprawny fizycznie człowiek to człowiek silny, wysoki, zręczny, odporny na zmęczenie, zwinny i szybki w czynnościach ruchowych, niezależnie od budowy ciała, prawidłowości rozwoju i potencjału rozwojowych możliwości [6].

Na gruncie teorii sportu sprawność fizyczna pojmowana jest jako wysoki  stan narządów i funkcji ustroju, wyrażający się efektywnym rozwiązywaniem wszechstronnych zadań ruchowych, uwarunkowany stopniem ukształtowania cech motorycznych [6].
(...)

Tomasz Dąbrowski
Zakład Interwencji Policyjnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Trening kalisteniczny jako forma aktywności ruchowej w czasie ograniczonego dostępu do obiektów sportowych" w pliku PDF

powrót
drukuj