2/2022


Kontakt policjanta z dziennikarzami na miejscu zdarzenia - praktyczny poradnik

Niniejszy artykuł będzie szczególnie przydatny dla wszystkich policjantek i policjantów, którzy codziennie podejmują interwencje w miejscach publicznych, a także zabezpieczają miejsca zdarzeń. To właśnie do nich podchodzą przedstawiciele mediów z pytaniami o okoliczności zdarzeń, a także z prośbami o wypowiedź przed kamerą telewizyjną lub mikrofonem radiowym. Artykuł zawiera wskazówki na temat taktownego i profesjonalnego zachowania policjanta wobec dziennikarza. To zachowanie bowiem ma szczególne znaczenie dla budowania wizerunku Policji oraz pogłębiania społecznego zaufania do Policji. Nie jest to natomiast poradnik dla rzeczników prasowych i oficerów prasowych Policji, ponieważ mają oni odmienny warsztat pracy, wynikający ze specyfiki stanowiska, które zajmują, inne zadania, uprawnienia i przygotowanie zawodowe.

Widok policjantów prowadzących działania w miejscach publicznych wzbudza ciekawość przechodniów i jest to całkowicie zrozumiałe. Sami policjanci najlepiej zaświadczą o tym, że prowadzone przez nich interwencje lub zabezpieczenia często skupiają wzrok wielu ludzi. Ta ciekawość nie dziwi, wszak policjanci biorą udział w wyjaśnianiu okoliczności zdarzeń o charakterze kryminalnym, a takie zdarzenia spotykają się z zainteresowaniem opinii publicznej. Już sam widok radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi, zaparkowanego na chodniku, spotyka się z ciekawością i spojrzeniami przechodniów. Ten radiowóz najpewniej nie stoi tam bez przyczyny, lecz dlatego, że wydarzyło się coś niecodziennego, dramatycznego lub szokującego. Ta łatwość skupiania uwagi musi być dla policjantów jednym z powodów, dla których powinni oni w sposób szczególny dbać o wizerunek własny oraz całej formacji.

Jak zatem powinien zachować się policjant na miejscu zdarzenia, gdy dziennikarz będzie oczekiwał od niego wypowiedzi? Kwestia ta jest przedmiotem regulacji wynikających z zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 90), zwanego dalej „zarządzeniem 1204”. Na jego podstawie można wypracować pewnego rodzaju algorytm postępowania w takiej sytuacji. Po pierwsze, dziennikarz musi sformułować żądanie udzielenia takiej informacji. Jest to dość oczywiste, ponieważ policjant na miejscu zdarzenia ma przede wszystkim skupić się na sprawnym przeprowadzeniu czynności, zapewnieniu bezpieczeństwa i wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, a dziennikarzy traktować jako naturalny element swojej służby. Nie powinien jako pierwszy oferować udzielenia wypowiedzi przed kamerą ani prosić o możliwość nagrania. Zainicjowanie kontaktu jest zatem w takich przypadkach po stronie przedstawicieli środków masowego przekazu.
(...)

Dariusz Rajski
Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP

 


Pełna wersja artykułu "Kontakt policjanta z dziennikarzami na miejscu zdarzeniapraktyczny poradnik" w pliku PDF

powrót
drukuj