Finał XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”

W dniach 12–16 czerwca 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, odbył się finał XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Organizatorami zawodów pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji były Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Celem tego cieszącego się wieloletnią tradycją przedsięwzięcia jest doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności, a także sprawności policjantów oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa na drogach i zaprezentowanie specyfiki służby pełnionej w komórkach właściwych do spraw ruchu drogowego.

Do rywalizacji przystąpiło 34 najlepszych policjantów, którzy w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim – w każdym z garnizonów – zajęli dwa pierwsze miejsca. Zgodnie z tradycją do udziału w finale na zasadzie honorowego uczestnictwa zaproszono również dwóch przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

Zwycięzcę pozwala wyłonić sześć głównych konkurencji będących wymagającym sprawdzianem posiadanych kompetencji:

 1. K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a także przepisów służbowych;
 2. K-2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem;
 3. K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;
 4. K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym po wyznaczonym torze;
 5. K-5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka;
 6. K-6 – test wiedzy (K-6A) oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (K-6B).

KONKURENCJA K-6
Pierwsza pomoc

Pierwszego dnia rywalizacji, tuż po oficjalnym otwarciu zawodów i losowaniu numerów startowych (fot. 2), w którym uczestniczyli m.in. Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Robert Koźlak, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki BRD KGP mł. insp. Agnieszka Sałkowska oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, zawodnicy udali się na teren należącego do Automobilklubu Kieleckiego, malowniczo położonego toru „Kielce” w Miedzianej Górze.

Inauguracyjną konkurencją był sprawdzian wiedzy i umiejętności w zakresie zasad udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Jego pierwsza część (K-6A), mająca formę testu jednokrotnego wyboru, składała się z 16 pytań, z kolei w czasie drugiej (K-6B) oceniano skuteczność działań ratowniczych podejmowanych w stosunku do osoby poszkodowanej nieprzytomnej z brakiem prawidłowego oddechu. Resuscytację prowadzono na manekinie osoby dorosłej, z ustawieniami zgodnymi z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. (fot. 3).

W tabeli 1 zaprezentowano funkcjonariuszy, którzy uplasowali się na podium.

KONKURENCJA K-5
Jazda sprawnościowa radiowozem

Kolejną konkurencją rozgrywaną w tym dniu była jazda sprawnościowa radiowozem po wyznaczonym torze na czas, połączona z biegiem na odcinku ok. 200 metrów (fot. 4–6). Poza techniką kierowania pojazdem sprawdzianowi podlegała więc także kondycja zawodników, którzy ponadto narażali się na doliczenie do wyniku końcowego tzw. karnych sekund, m.in. za przewrócenie lub przesunięcie pachołka, nieprawidłowe umiejscowienie pojazdu w miejscu wyznaczonym do zatrzymania na torze czy ominięcie (niepokonanie) przeszkody. Wart podkreślenia jest fakt, że konfiguracja wymagającej trasy przejazdu, przygotowanej przez sędziów konkurencji z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na tzw. małej pętli toru „Kielce” w Miedzianej Górze, pozwalała na ocenę umiejętności kierujących w jeździe do przodu i do tyłu, na odcinkach z licznymi przeszkodami (schemat próby przedstawiono na rys. 1).

W tej konkurencji najlepsi byli st. sierż. Konrad Hornich reprezentujący KWP w Łodzi oraz st. asp. Artur Grabka i asp. Dawid Suder, obaj reprezentujący KWP w Krakowie (tabela 2).

KONKURENCJA K-2
Strzelanie z broni służbowej z dobiegiem

Następnego dnia uczestnicy zmierzyli się z konkurencją strzelania z broni służbowej z dobiegiem (K-2). Musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się bronią palną w jak najkrótszym czasie, po przebiegnięciu dystansu 100 m (fot. 7–9). Zawodnicy po przygotowaniu się do strzelania stawali na linii startu, gdzie po zgłoszeniu gotowości rozpoczynali bieg na sygnał gwizdka. Po pokonaniu dystansu 100 metrów w drugiej fazie należało oddać 10 celnych strzałów w pozycji stojącej, wymienić magazynek za przesłoną w pozycji klęczącej, po czym oddać kolejne 10 strzałów w tej pozycji.

Na kolejność w klasyfikacji wpływ miały nie tylko przestrzeliny w polu punktowym tarczy, ale także całkowity czas wykonania wskazanych zadań, przy czym uczestnicy musieli liczyć się z karnymi sekundami. Błędy takie, jak brak okrzyku „Policja!” lub wykonanie strzelania niezgodnie z regulaminem, skutkowały dodaniem 5 sekund do końcowego czasu, zaś każda przestrzelina poza polem punktowym oznaczała aż 10 dodatkowych sekund. Sposób rozgrywania tej konkurencji sprawił, że zawodnicy musieli skupić się na wykonywanym zadaniu w warunkach podwyższonego stresu, działać precyzyjnie i szybko.

W tabeli 3 ujęto trzech najlepszych zawodników konkurencji K-2.

KONKURENCJA K-3
Kierowanie ruchem drogowym

W trzecim dniu rywalizacji zawodnicy zmierzyli się z dwiema wymagającymi konkurencjami. Pierwszą z nich było kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu (K-3), drugą – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym (K-4). O miejscu rozegrania pierwszej konkurencji, tj. skrzyżowaniu ulic Św. Jana Pawła II i Ogrodowej w Kielcach, zawodnicy dowiedzieli się podczas porannej odprawy technicznej. Każdy z uczestników, w czasie do 5 minut spędzonym na skrzyżowaniu, musiał w sposób jednoznaczny i zrozumiały podawać polecenia uczestnikom ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1101). Ocenie podlegało także poprawne wejście na skrzyżowanie i zejście z niego, reagowanie na ewentualne wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych oraz wygląd zewnętrzny zawodnika i jego umundurowanie (fot. 10–11). Każdy z funkcjonariuszy oceniany był przez skrupulatny skład sędziowski, a w przypadku popełnienia zasadniczych błędów lub niepanowania nad sytuacją na skrzyżowaniu konkurencja mogła zostać przerwana.

W tabeli 4 zaprezentowano uczestników, którzy zajęli miejsca na podium.

KONKURENCJA K-4
Jazda sprawnościowa motocyklem służbowym

Kolejną konkurencją w tym dniu była jazda sprawnościowa motocyklem służbowym (K-4), która polegała na przejechaniu toru w jak najkrótszym czasie (fot. 12). Trudna trasa, również przygotowana przez sędziów z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wymagała m.in. wykonania slalomu, „ósemki” czy precyzyjnego zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu (schemat próby przedstawiono na rys. 2). Każdy z uczestników odbył jazdę próbną, w trakcie której zapoznał się z pojazdem. Za popełnione podczas właściwego przejazdu błędy zawodnicy byli rozliczani przez sędziów, a „sekundy karne” można było otrzymać za dotknięcie podłoża, przemieszczenie pachołka czy przewrócenie motocykla.

Mistrzowskim panowaniem nad jednośladem wykazali się asp. Artur Jaguszewski z KSP, mł. asp. Jakub Kolek reprezentujący KWP w Rzeszowie oraz mł. asp. Mikołaj Przybylski reprezentujący KWP w Poznaniu (tabela 5).

KONKURENCJA K-1
Test ze znajomości przepisów

Ostatniego dnia zmagań o tytuł najlepszego policjanta w finale XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” przeprowadzono test ze znajomości przepisów – K-1 (fot. 13–14). Funkcjonariusze w czasie 45 minut musieli odpowiedzieć na 36 pytań, z których wiele wymagało analitycznego podejścia do skomplikowanych sytuacji, z jakimi mogą się spotkać policjanci pełniący służbę na drogach. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawano 0,5 punktu. Pytania sprawdzały przede wszystkim znajomość prawa związanego z szeroko ujętą problematyką ruchu drogowego na bardzo zaawansowanym poziomie, ale dotyczyły także przepisów służbowych oraz zagadnień proceduralnych.

W tabeli 6 przedstawiono najlepszych zawodników w konkurencji K-1.

WYNIKI KOŃCOWE

Po czterech dniach rywalizacji w finale XXXIII Ogólno-polskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, w którym wzięło udział 34 policjantów z 17 garnizonów oraz 2 przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, stało się jasne, kto jest zwycięzcą (fot. 15–20). Uroczystość zakończenia konkursu obyła się na placu przy dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, przy udziale Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr. Jarosława Kalety, który podziękował wszystkim zawodnikom za udział w konkursie oraz wyraził uznanie dla ich wiedzy i umiejętności, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anny Jędrzejewskiej-Szpak, Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, Zastępcy Prezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego, a także przedstawicieli innych służb mundurowych oraz gości współpracujących z Biurem Ruchu Drogowego KGP.

Najlepsi policjanci w poszczególnych konkurencjach otrzymali puchary Komendanta Głównego Policji. Pamiątkowe puchary otrzymali także żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Trzy drużyny policyjne, które mogły poszczycić się największą liczbą punktów, wraz z trzema najlepszymi policjantami ruchu drogowego poza pucharami otrzymali również nagrody pieniężne. Ponadto trzech finalistów z najwyższymi wynikami będzie mogło przystąpić do kursu oficerskiego w Akademii Policji w Szczytnie.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że będąca współorganizatorem zawodów Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wysoko postawiła organizacyjną poprzeczkę przed przyszłorocznym gospodarzem finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

Klasyfikację indywidualną zawierającą ostateczne wyniki konkursu obrazuje tabela 7.

Klasyfikację drużynową zawierającą ostateczne wyniki konkursu przedstawiono w tabeli 8.

Wszystkim zawodnikom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się:

 • Miejsce I – KWP w Krakowie
 • Miejsce II  – KWP w Rzeszowie
 • Miejsce III   – KWP w Kielcach

W klasyfikacji indywidualnej na najważniejszym podium dla policjantów ruchu drogowego uplasowali się:

 • Miejsce I – asp. Dawid Suder z KWP w Krakowie
 • Miejsce II – mł. asp. Rafał Janik z KWP w Opolu
 • Miejsce III – mł. asp. Mikołaj Przybylski z KWP w Poznaniu

 

asp. Łukasz Trzeciak
ORCID 0000-0002-7685-4710
Zakład Ruchu Drogowego CSP

asp. Katarzyna Brzostek
Zakład Ruchu Drogowego CSP

 


The finals of the XXXIII National Competition “Traffic Policeman”

The finals of the XXXIII National Competition „Traffic Policeman” held on June 12-16, 2023, selected the three best traffic policemen from among 34 police officers on daily duty on the road, two from each garrison, selected during the elimination at the provincial level, with the honorary participation of two representatives of the Military Police. The event was hosted by the Provincial Police Headquarters in Kielce. The competition consisted of six competitions: a test of knowledge of the regulations, shooting with a short service weapon with a run, directing traffic at an intersection, driving a service motorcycle on a designated track, driving a service car on a designated track and running a designated section, and a test of practical skills in providing assistance to victims of traffic accidents.

Tłumaczenie: Autorzy

 

Pliki do pobrania