nr 3/2008

Spis treści

MUNDUR I DYPLOMACJA

Z nadinsp. Władysławem PADŁO, oficerem łącznikowym polskiej Policji w Królestwie Niderlandów, rozmawia Gabriela Mikłasz

Ostatnie zmiany w zakresie organizacji oraz podziału zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji miały na celu ujednolicenie działań i przygotowanie procedur współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnego charakteru wykonywanych zadań dotyczących współpracy międzynarodowej oraz roli i funkcji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

KSIĘŻNICZKA ANNA I KRYMINALNI

Historię współpracy międzynarodowej CSP w pierwszych latach jego istnienia, na podstawie wspomnień Piotra Calińskiego, wieloletniego szefa legionowskiej szkoły, odtwarza Piotr Maciejczak

Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia (powstało w 1998 roku). W trakcie tych dziesięciu lat Wydział przeszedł wiele zmian kadrowych i transformacji zadaniowych oraz jako pierwszy w CSP uzyskał certyfikat ISO. Wydział wypracował wysokie standardy we wszelkich, bardzo różnorodnych, działaniach, co znajduje potwierdzenie m.in. w ankietach ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w MCSSP.

Zasady postępowania w sprawach nieletnich – wskazówki praktyczne (cz. 2)

Przesłuchanie nieletniego jest jedną z podstawowych czynności policjanta w związku z ujawnieniem nieletniego sprawcy czynu karalnego. Należy podkreślić, że przesłuchanie nieletniego dotyczy tylko i wyłącznie sprawcy czynu karalnego, nie zaś nieletniego zagrożonego demoralizacją. Trzeba też powiedzieć i odróżnić przesłuchanie nieletniego (sprawcy czynu karalnego) i małoletniego (niepełnoletniego świadka). W obydwu przypadkach obowiązują zupełnie inne przepisy.

Zagadnienie przeciwdziałania zachowaniom przestępnym poprzez skuteczną realizację zadań policyjnych bezpośrednio w środowisku lokalnym ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i budowania wizerunku sprawnej administracji.