4/2019


Wykorzystanie opóźnieniomierza CL 170 w trakcie oględzin pojazdu wielośladowego

Ustawowym znamieniem przestępstwa wypadku drogowego jest naruszenie przez uczestnika ruchu, choćby nieumyślnie, obowiązujących w ruchu lądowym zasad bezpieczeństwa, a także skutek w postaci spowodowania obrażeń ciała, w których okres leczenia przekracza 7 dni, lub śmierci. W związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym prowadzone są czynności w niezbędnym zakresie, w tym oględziny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu[1].

Wstęp


Miejsce wypadku, wraz ze wszystkimi znajdującymi się tam śladami tego zdarzenia (w tym śladami na pojazdach), jest jednym z podstawowych materialnych – rzeczowych źródeł dowodowych. Należy tu przypomnieć, że w terminologii kryminalistycznej pod pojęciem śladu rozumie się wszystko to, co stanowi zmianę wprowadzoną do rzeczywistości2.

Jak duże znaczenie dla odtworzenia przebiegu wypadku drogowego mają prawidłowo ujawnione i udokumentowane ślady, rozumie ten, kto na podstawie dokumentacji policyjnej rekonstruuje przebieg zdarzeń drogowych. Wielu policjantów wykonujących czynności na miejscu wypadku nie do końca zdaje sobie sprawę ze znaczenia prawidłowego dokumentowania śladów3.

Należy zaznaczyć, że oprócz śladów kryminalistycznych, jakie ujawniane są na miejscu zdarzeń drogowych, np. ślady hamowania, blokowania kół, ślady żłobienia i rycia nawierzchni, plamy, pola rozrzutu odłamków szkieł pochodzących od kloszy reflektorów, niebagatelną rolę odgrywają oględziny pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniu.

Mimo powszechnego twierdzenia, że oględziny pojazdów można w każdej chwili powtórzyć bądź w toku prowadzonego postępowania zasięgnąć opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej dotyczącej stanu technicznego pojazdów, trzeba podkreślić, że prawidłowe udokumentowanie deformacji oraz stanu technicznego pojazdu tuż po zaistnieniu wypadku zapewnia ich rzetelny opis i umożliwia wyeliminowanie ewentualnych uszkodzeń powstałych np. w czasie przemieszczania pojazdu po zdarzeniu przez służby ratownicze czy też w trakcie jego holowania.

Bardzo ważnym elementem oględzin jest też (gdy warunki na to pozwalają) wykonanie próby drogowej na miejscu zdarzenia, na podstawie której biegły rekonstruujący to zdarzenia będzie mógł oszacować, jakie średnie opóźnienie ruchu uzyskiwał pojazd w warunkach drogowych występujących w trakcie wypadku.

Niniejszy artykuł ma na celu wskazać, jakie korzyści z punktu widzenia dalszego toku postępowania przygotowawczego, jak też samej czynności oględzin, daje użycie w ich trakcie opóźnieniomierza – w tym przypadku model CL 170 produkcji Zakładu Elektroniki Pomiarowej Wielkości Nieelektrycznych w Markach (ZEPWN).

 

Wyposażenie, budowa, przeznaczenie i zakres stosowania urządzenia CL 170


Wyposażenie opóźnieniomierza CL 170 (fot. 1, 2):

 •    zewnętrzny przycisk START (fot. 3),
 •    czujnik siły nacisku na pedał hamulca (fot. 4),
 •    adapter mocujący opóźnieniomierz do motocykla (fot. 5, 6),
 •    przewód RS232 do komunikacji z komputerem,
 •    zasilacz 12 V/250 mA do ładowania wewnętrznych akumulatorów (fot. 7),
 •    program CL170PC,
 •    walizka do przechowywania i transportu urządzenia,
 •    instrukcje i gwarancje.

W przyrządzie można wyróżnić następujące części składowe:

 •    specjalizowany mikrokontroler jednoukładowy z pamięcią (EPROM), pamięcią parametrów (EEPROM) i 12-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym,
 •    pamięć RAM z podtrzymaniem bateryjnym do pamięci wyników 16 pomiarów,
 •    układ podwójnego czujnika przyspieszenia,
 •    układ wzmacniacza pomiarowego do czujnika siły nacisku na pedał hamulca,
 •    wyświetlacz alfanumeryczny LCD z podświetleniem,
 •    klawiatura 1-klawiszowa,
 •    łącze RS232 do komputera lub drukarki,
 •    zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,
 •    wewnętrzny akumulator z układem ładowania,
 •    obwody wejściowe dla zewnętrznego przycisku START.

(...)

podinsp. Dariusz Kulikowski
Zakład Szkoleń Specjalnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Wykorzystanie opóźnieniomierza CL 170 w trakcie oględzin pojazdu wielośladowego" w pliku PDF

 

powrót
drukuj