nr 4/2008

Spis treści

STAWIAM NA PROFESJONALIZACJĘ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POLICJI

Z gen. insp. Andrzejem Matejukiem, Komendantem Głównym Policji, rozmawia Agnieszka Hamelusz

KOMUNIKACJA – CZY TO POTRZEBNE?

Do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydawało się, że komunikacja zewnętrzna nie jest potrzebna. Wszechobecna tajemnica służbowa i państwowa doskonale izolowała społeczeństwo od wiadomości o pracy milicji i wszystkim to było „na rękę”.

„Żadna z ludzkich zdolności nie jest bardziej podstawowa dla rozwoju cywilizacji, jak zdolność do zbierania, przekazywania i zastosowania wiedzy. Cywilizacja istnieje tylko dzięki procesowi komunikowania”1. Frederick Williams

EDUKACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH W OBSZARZE KOMUNIKACJI

Jakże typowa dla współczesnych czasów jest ekspansja wiedzy specjalistycznej i masowe zastosowania nowoczesnych technologii. To bogactwo możliwości w żaden sposób nie zmieni istoty komunikacji – jej efektywność zależy nie tyle od ilości i sposobu przekazywania informacji, co od rzeczywistych relacji łączących obie strony. Nadal bardzo duże znaczenie mają takie wartości, jak uczciwość, szczerość, otwartość, a także gotowość współpracy. Wprawdzie technologia ułatwia komunikację, ale nigdy nie powinna prowadzić do wyeliminowania z niej człowieka.

Prezentowane dane stanowią część wyników uzyskanych w drodze realizacji projektu badawczego Oczekiwania pracowników w stosunku do komunikacji społecznej w zakładzie pracy, zrealizowanego w 2008 roku w Pracowni Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Badanie zostało przeprowadzone m.in. wśród funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w wybranych komendach powiatowych Policji w województwie mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.