nr 4/2011

Nr 4(18)/2011

Spis treści

ROK  2011  –  WYZWANIA, PERSPEKTYWY,  SUKCESY…

Wywiady z podinsp. Anną Gołąbek, Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych i insp. Jarosławem Gałuszką, Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych.

Działalność dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji w 2011 roku

Wielokrotnie na łamach „Kwartalnika Policyjnego” opisywaliśmy kolejne etapy przygotowań Policji, w tym CSP, do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Dużo uwagi poświęciliśmy modernizacji zaplecza logistycznego szkoły, a także tworzeniu Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji. Warto jednak przypomnieć, że w związku z zabezpieczeniem przyszłorocznego przedsięwzięcia sportowego wiele zadań postawiono również przed dydaktyką.

Problematyka antykorupcyjna w szkolnictwie policyjnym

System antykorupcyjny państwa musi być oparty na odpowiedniej polityce edukacyjnej. Wiele ośrodków prowadzi różnorodne działania podnoszące świadomość obywateli w zakresie czystości i jawności życia publicznego. Jednak to szkoły Policji i inne ośrodki kształtujące świadomość funkcjonariuszy i urzędników państwowych oraz samorządowych powinny podejmować najważniejsze wysiłki edukacyjne na rzecz obniżenia stopnia korupcji w naszym kraju.

Artykuł ten przybliża problem terroryzmu. Ze względu na rozległość i dynamikę zjawiska poruszono tylko niektóre zagadnienia z nim związane. Po spektakularnych zamachach na World Trade Center 11 września 2001 r., w Londynie w 2005 r. oraz wielu zamachach na Bliskim Wschodzie problem terroryzmu jest obecny w mediach, zwłaszcza w związku ze zbliżającymi się dużymi międzynarodowymi imprezami masowymi, takimi jak Mistrzostwa Piłki Nożnej Euro 2012, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie, oraz Olimpiada w Londynie.

Wypadek drogowy – wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego

Wypadek drogowy, kolizja drogowa. Dla większości ludzi są to hasła określające zdarzenia drogowe, w których doszło do zderzenia pojazdów. Jednak z punktu widzenia policjanta są to zupełnie inne zdarzenia. Musi umieć je rozpoznać i powziąć odpowiednie kroki zmierzające do zabezpieczenia, sporządzenia stosownej dokumentacji oraz rozstrzygnięcia.

Kiedy funkcjonariusz odpowiada za szkodę? Jaki jest zakres odpowiedzialności? Czy można jej uniknąć? Czy za wszystkie szkody funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność majątkową? Zakres i zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa reguluje ustawa z dnia 7 maja 1999 r.