Kwartalnik Policyjny nr 4/2012

 

W NUMERZE

WYWIAD
Piotr Maciejczak, Iwona Klonowska-Senderska
Działamy elastycznie – wywiad z nadinsp. Markiem Działoszyńskim, Komendantem Głównym Policji

ANALITYK KRYMINALNY
Piotr Maciejczak, Iwona Klonowska-Senderska
Analiza kryminalna. Skuteczne narzędzie, ale nie panaceum na brak myślenia – wywiad z mł. insp. Markiem Ślizakiem Dyrektorem Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz insp. Waldemarem Ignaczakiem Zastępcą Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Maria Halczyj-Siwecka, Waldemar Ignaczak
Międzynarodowa Konferencja Analityków Kryminalnych Legionowo, 17–20 września 2012 r.

ZARZĄDZANIE W POLICJI
Beata Buczek
Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zarządzanie różnorodnością. Część II

Janusz Gęsicki, Marek Pawłowski
Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Część II. Indywidualny kapitał ludzki a kapitał ludzki zespołuwspółpraca z innymi służbami

Piotr Płonka, Krzysztof Załęski, Leszek Dyduch
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane aspekty współdziałania Policji i Żandarmerii Wojskowej w HNS

Piotr Płonka, Bogumił Sakowski
Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego w walce z przestępczością zorganizowaną, korupcją i terroryzmem. Część II

PSYCHOLOGIA
Anna Jurczak-Nowakowska
Najważniejsze zjawiska psychologiczne występujące między ofiarą a sprawcą przemocy domowej

Iwona Klonowska-Senderska, Kamila Sitkowska
Interwencje policyjne przeprowadzane w stosunku do osób dotkniętych zaburzeniem lub chorobą psychiczną

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
Kamila Zimoń
Sprawozdanie z konferencji „Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci”

NAUKA W SŁUŻBIE
Rafał Ośka, Mariusz Prokopczyk
Pies służbowy do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie

Robert Rodziewicz, Artur Komosiński, Łukasz Długołęcki
Bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach

VADEMECUM POLICJANTA
Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP

CSP w Legionowie
Hanna Grochowska
Z życia CSP

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Wioletta Szubska, Marcin Szymański
Nie daj się złowić

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

Joanna Sokołowska
Język rosyjski dla policjantów

POWIAT LEGIONOWSKI
Joanna Kajdanowicz
Bezpieczne drogi