Nr 4/2012


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - Wybrane aspekty współdziałania Policji i Żandarmerii Wojskowej w HNS

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indyWidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznane o na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego …”. (Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970).

płk dr Piotr Płonka
Komendant
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim

gen. dyw. rez. dr Krzysztof Załęski
profesor wizytujący  
Wyższej Szkoły Oficerskiej  
Sił Powietrznych w Dęblinie

podinsp. Leszek Dyduch
starszy wykładowca
Zakładu Służby Prewencyjnej CSP

 

Pobierz pełną wersję artykułu w pliku PDF:

powrót
drukuj