Projekt „SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Centrum Szkolenia Policji złożyło w roku 2016 wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna.

Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, realizowanego w trybie pozakonkursowym.

Grant został zrealizowany przez Centrum Szkolenia Policji (główny beneficjent – organizacja wnioskująca) i partnerów w projekcie:

  • European Union & International Police Cooperation Directorate Cyprus Police – Cypr,
  • Police College and Secondary Police School MI Holesov – Republika Czeska.

W ramach realizacji projektu funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji (uczestnicy projektu) wzięli udział w mobilności na Cyprze w zakresie praktycznych aspektów kształcenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich (Juvenile delinquency) i w Republice Czeskiej w zakresie praktycznych aspektów szkolenia policjantów zajmujących się problematyką ruchu drogowego (Road traffic).

Projekt cypryjski został zrealizowany w terminie 20–24 lutego 2017 r. w Police Academy w Nikozji pod nadzorem Cyprus Police Headqurters w Nikozji, natomiast projekt czeski – w terminie 5–9 czerwca 2017 r. w Police College and Secondary Police School of MI w miejscowości Holešov.

[...]

 

 


Pełna wersja artykułu "Projekt SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY” w pliku PDF