4/2020


Ofiary wypadków drogowych. Polska na tle państw Unii Europejskiej

Chociaż już od ponad pół wieku problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje się traktowana poważnie, liczba ofiar wypadków na drogach wciąż jest przytłaczająca. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na świecie każdego roku w wyniku takich zdarzeń śmierć ponosi ponad 1,3 mln osób, a 50 mln doznaje poważnych obrażeń ciała. Dane te oznaczają, że średnio co 24 sekundy ktoś traci życie na drodze. Obecnie wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci dzieci i młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat. Mimo że w Europie, w odniesieniu do pozostałych kontynentów, liczba ofiar względem liczby mieszkańców jest niższa, to i tak podawane w zestawieniach dane, za którymi kryją się ludzkie dramaty i cierpienie, są zatrważające.

Według Komisji Europejskiej w 2019 r. na drogach wszystkich państw Unii Europejskiej zginęło 22 800 uczestników ruchu – kierujących pojazdami, pasażerów oraz pieszych (wykres 1). Wynika z tego, że każdego dnia średnio niemal 63 osoby, które wyszły z domu do pracy, szkoły czy na zakupy, nie wróciły już do swoich rodzin. Nie można także pominąć 120 000 ciężko rannych, których życie prawdopodobnie już nigdy nie będzie wyglądało tak jak przed wypadkiem. Nawet dziś nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak poważne, rozległe konsekwencje społeczne rozpatrywane w wielu aspektach (medycznym, psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym i prawnym) niosą za sobą wypadki drogowe. Często nie tylko śmierć członka rodziny czy bliskiego znajomego, ale także doznanie przez niego obrażeń ciała, ma bardzo negatywny wpływ na życie wielu osób. Niejednokrotnie sam poszkodowany oprócz tego, że odczuwa bezpośrednie fizyczne następstwa zdarzenia, staje przed całkowicie nową, niespodziewaną sytuacją, której musi sprostać (np. przekwalifikowanie i zmiana dotychczasowego zajęcia zarobkowego w celu utrzymania rodziny).

Chociaż zauważono – jak się wydaje, związany ze sporym ograniczeniem przemieszczania się ludzi – dość znaczny (ok. 36%) spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w kwietniu 2020 r. (w porównaniu z tym samym okresem w latach 2017–2019), to najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć założonego w kierunkach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020 celu, którym jest ograniczenie liczby zabitych o połowę – w odniesieniu do roku 2010, w którym życie na unijnych drogach straciły 29 682 osoby.

Jak podaje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) najwyższy, bo aż 84-procentowy, spadek liczby ofiar wypadków odnotowano we wskazanym okresie we Włoszech, co bez wątpienia ma bezpośredni związek z restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się, wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, która wówczas mocno dotknęła ten kraj. W tym czasie o ponad 59% zmniejszyła się ponadto liczba osób zabitych na drogach w Belgii, Hiszpanii, Francji oraz Grecji, a w Polsce o 28%. Poparciem tej tezy są dane dotyczące Szwecji, w której w tym okresie nie wdrożono tak daleko idących ograniczeń podróżowania. W odniesieniu do kwietnia 2019 r. w tym kraju odnotowano nawet 2-procentowy wzrost liczby ofiar wypadków drogowych.

(...)

mł. asp. Łukasz Trzeciak
Zakład Ruchu Drogowego CSP


Pełna wersja artykułu "Ofiary wypadków drogowych. Polska na tle państw Unii Europejskiej" w pliku PDF

powrót
drukuj