nr 1/2011

Spis treści

KONTROLUJEMY SYTUACJĘ

z insp. Markiem Dyjaszem , Dyrektorem Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji rozmawia Piotr Maciejczak

KRYPTONIM "STARA PRALNIA"

Ten budynek znają chyba wszyscy absolwenci Centrum Szkolenia Policji, szczególnie funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych, którzy ćwiczyli w nim taktyczne elementy akcji specjalnych. Lecz jeszcze wcześniej, przez wiele lat, przynoszono tu brudną pościel. I dlatego ten niepozorny, naruszony zębem czasu obiekt, do dzisiaj znany jest głównie jako stara pralnia. Jednak to „brzydkie kaczątko” stanie się wkrótce epicentrum największej operacji w historii polskiej Policji.

ŻYCIE POLICJANTA TEŻ JEST PRZEDMIOTEM OCHRONY

Policjant stale naraża swoje życie. Dzień po dniu, rok po roku. Ma obowiązek działania w sytuacjach, z których zwykły człowiek ucieka w obliczu zagrożenia. Deklaracja gotowości narażania swojego życia i zdrowia dla społeczeństwa i państwa, zawarta w rocie policyjnego ślubowania, nie oznacza jednak, że państwo ma prawo w sposób świadomy narażać życie funkcjonariusza. Co więcej, obowiązki państwa w zakresie ochrony życia funkcjonariusza muszą mieć znacznie większy zakres niż wobec przeciętnego obywatela.

BEZPIECZNY SENIOR W BEZPIECZNYM DOMU

Poczucie bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie nie tylko dla ludzi młodych i aktywnych zawodowo, ale przede wszystkim dla tych, którzy czują się samotni i zależni od drugiego człowieka. Obecnie, mimo wysokich sankcji karnych, potencjalny sprawca nie rezygnuje z dostania się do mieszkania. Nierzadko staje się ono centrum uwagi oszusta lub złodzieja. Związana z późnym wiekiem bezradność i samotność powoduje, że coraz częściej seniorzy stają się łatwym celem dla grup przestępczych, które nie zważają na status społeczny swoich ofiar.

KWALIFIKACJE KIEROWCY WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Od 3 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) implementująca do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226/4).