nr 4/2013

Unia Europejska jest obok Paktu Północnoatlantyckiego NATO i Organizacji Narodów Zjednoczonych jedną z wiodących organizacji międzynarodowych zaangażowanych w światową politykę, tworzenie bezpieczeństwa i ładu na świecie oraz walczących o poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka. Jednym z haseł przewodnich, wokół którego skupia się działalność tych organizacji, jest „bezpieczeństwo”. Istnieje wiele definicji tego terminu, na przykład „stan pewności, spokoju”, a jego „istotę stanowią dwa składniki: gwarancja nienaruszonego przetrwania oraz gwarancja możliwości rozwoju”.

WYRÓŻNIANIE PODWŁADNYCH jako prawna forma oddziaływania przełożonego w zakresie realizacji obowiązków służbowych

Problematyka wyróżnień w wojsku jest niesłychanie istotna z punku widzenia motywacji do wzmożonego wysiłku przez żołnierzy dla obronności państwa lub na polu walki. Z tego powodu konieczne było przeprowadzenie analizy obowiązujących aktualnie przepisów dyscyplinarnych, która pozwoliłaby uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania: co kryje się pod pojęciem ,,wyróżnianie podwładnego?”, kto może być podmiotem wyróżnienia? oraz jakie są prawne kryteria udzielania wyróżnień? Dopełnieniem podjętego zamierzenia było ponadto uzyskanie wiedzy na temat kompetencji w zakresie udzielania wyróżnień żołnierzom, trybu udzielania wyróżnień żołnierzom oraz dokumentacji dotyczącej wyróżniania.

O PRZYSZŁOŚCI POLICJI WOJSKOWYCH NATO

Rozwój przyszłych zdolności policji wojskowych w zmieniającym się Sojuszu i ich rola w operacjach NATO były tematami przewodnimi Konferencji Szefów Policji Wojskowych NATO, która odbyła się 17–19 września w Krakowie.

MP CZYLI MULTI PURPOSE

Z płk. Timothym Grubbem Szefem Policji Wojskowej Armii Kanady rozmawia Sylwia Guzowska

WYPRZEDZIĆ DZIAŁANIA PRZECIWNIKA

Z gen. dyw. dr. Mirosławem Rozmusem Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej rozmawia Sylwia Guzowska

OPERACJA POLICYJNA POD KRYPTONIMEM „KLIMAT”

W dniach 11–22 listopada 2013 r. w Warszawie odbyło się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej – 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19 (Conferences of the Parties), której towarzyszyło 9. Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto (CMP).

NIE MAMY SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ

Z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji rozmawiają Iwona Klonowska i Piotr Maciejczak

OGLĘDZINY POJAZDU JEDNOŚLADOWEGO NA PRZYKŁADZIE MOTOCYKLA HONDA CBX 750

Umiejętność przeprowadzenia oględzin pojazdu po zdarzeniu drogowym to czynność, która wymaga od policjanta określonego postępowania, wiadomości z zakresu techniki motoryzacyjnej i techniki kryminalistycznej, jak również rzetelności i skrupulatności w działaniu – najczęściej tuż po zaistniałym wypadku lub kolizji drogowej. Metodyka pracy wraz z sumiennością oraz zasadami prowadzenia tej czynności procesowej w odniesieniu do pojazdu biorącego udział w wypadku drogowym nabierają tu szczególnego znaczenia.

Wybierz Strony