nr 5/2014

W numerze

LOGISTYCZNE WSPARCIE

Z Zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. logistyki nadinsp. Wojciechem Olbrysiem rozmawia Elżbieta Sitek, starszy specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej

PROCES PRZEMUNDUROWANIA POLSKIEJ POLICJI

Podstawą do podjęcia prac nad zmianą dotychczasowego umundurowania były badania fokusowe przeprowadzonew 2006 r. wśród funkcjonariuszy przez ówczesny Wydział Analizy Ocen Społecznych Biura Komunikacji Społecznej KGP. Analiza wypowiedzi funkcjonariuszy stała się podstawą do określenia potrzeb i oczekiwań wobec umundurowania używanego podczas pełnienia obowiązków służbowych.

MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA POLICJI

W bogatym katalogu indywidualnego wyposażenia policjanta szczególnie ważną pozycję zajmuje pistolet samopowtarzalny. Do początku lat 90. XX wieku na wyposażeniu Policji znajdowały się prawie wyłącznie pistolety P-64 oraz P-83 skonstruowane i produkowane w kraju. Zasilane były amunicją pistoletową kal. 9x18 mm (Makarow), czyli standardową amunicją pistoletową państw byłego Układu Warszawskiego.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY POLSKĄ  I BRYTYJSKĄ POLICJĄ KONNĄ

W dniach 18–25 maja 2014 r. odbyły się spotkania w ramach projektu pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie, nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. W skład polskiej delegacji wchodziła grupa 20 przedstawicieli, w tym: 2 funkcjonariuszy Wojska Polskiego, 2 funkcjonariuszy ze Straży Granicznej oraz 16 przedstawicieli z komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, mających na swoim stanie konie służbowe, a także funkcjonariusz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przy wyborze przedstawicieli z krajowych jednostek przyjęto zasadę, by do udziału w projekcie zostały skierowane osoby mające bezpośredni kontakt z końmi służbowymi poprzez realizowanie służby z wykorzystaniem koni służbowych lub biorące udział w ich szkoleniu.