nr 3-4/2009

Spis treści

TROSKA, TOLERANCJA, TŁUMIENIE

z Jackiem Zalewskim, Dyrektorem Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozmawia Piotr Maciejczak

Według najnowszych dostępnych danych Komendy Głównej Policji, w 2008 roku w Polsce doszło do 228 chuligańskich ekscesów, które miały związek z imprezami sportowymi. Obrażenia odniosło 58 policjantów zabezpieczających imprezy oraz 49 kibiców. Do zabezpieczania imprez sportowych skierowano (w sumie) ponad 260 tysięcy funkcjonariuszy, przy czym 185 tysięcy z nich pilnowało porządku podczas meczów piłki nożnej. Koszty poniesione przez Policję na realizację tych zadań wyniosły ponad 31 milionów złotych (por. Komenda Główna Policji 2009).

ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI – NOWE DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I BRYTYJSKIE

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w najbliższych miesiącach i latach, związane m.in. z Rokiem Chopinowskim 2010 (Mazowsze), spotkaniami i imprezami w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w roku 2011 oraz Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, skłaniają do prowadzenia stosownych przygotowań przez administrację publiczną, służby porządku publicznego i służby specjalne.

PSYCHOLOGICZNE ELEMENTY ZACHOWAŃ W NOWEJ POLICYJNEJ TAKTYCE W SZWECJI

Anna M. Dåderman - docent, doktor psychologii oraz psychiatrii sądowej. W latach 2006-2009 pracowała jako starszy wykładowca w Narodowej Szwedzkiej Szkole Policji, wykładała na podyplomowych studiach dla oficerów i pracowników cywilnych policji. Prowadziła badania, wykłady, seminaria i praktyczne ćwiczenia z taktyki policyjnej dotyczące problematyki zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania oraz komunikacji interpersonalnej, na temat metod badań naukowych i zastosowania programu statystycznego SPSS – dla wykładowców szkoły policji, z pedagogiki uniwersyteckiej, na temat przeprowadzania rozmów przez operatorów telefonu alarmowego 112, metod interwencji i obchodzenia się m.in. z osobami chorymi psychicznie i tymi, którzy są w stresie; oraz na temat psychologii młodzieży.(...)

Kryzysem jest każde zdarzenie, które może zakłócić normalną działalność instytucji. Jego cechą charakterystyczną jest niespodziewany, gwałtowny rozwój wydarzeń i nieprzewidywalne, niekontrolowane reakcje. Każdy kryzys bez względu na źródło ma swoją własną dynamikę i swoje własne przyczyny. Nie ma, niestety, uniwersalnej recepty na wszystkie kryzysy, istnieją jednak pewne reguły postępowania, które w każdym przypadku znajdą swoje zastosowanie.