nr 3/2013

W NUMERZE

SZKOLEŃ W POLICJI BĘDZIE WIĘCEJ

Z insp. Tomaszem Szankinem Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji ds. kadrowych rozmawia Piotr Maciejczak

SEMINARIUM CSŻW

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej wspólnie z Mazowiecką Komendą Policji w Radomiu zorganizowało warsztaty, które odbyły się w dniach 6–7 czerwca i objęły szeroko zakrojoną tematykę zabezpieczania śladów biologicznych.

ROLA POZORANTA

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony”. Pies nie wymyślił tego, co my – ludzie zwykliśmy nazywać tresurą, dlatego winniśmy wykonywać ją w sposób fachowy, atrakcyjny i bezpieczny dla obu końców smyczy oraz z pełną odpowiedzialnością za jej skutki.

XIII FINAŁ KYNOLOGICZNYCH MISTRZOSTW POLICJI

Po 3-letniej przerwie, w dniach 4–6 września 2013 r., w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się XIII Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. Celem Mistrzostw jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych przewodników oraz sprawności użytkowej psów służbowych Policji, jak również propagowanie efektywnego wykorzystania psów służbowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

PATROL SZKOLNY

Formuła pełnienia służby w tzw. patrolach szkolnych ma kilkuletnią tradycję. Patrol szkolny to dwuosobowy zespół składający się z policjanta i strażnika miejskiego bądź z policjantów lub ze strażników miejskich, realizujący zadania prewencyjne i interwencyjne na rzecz dzieci i młodzieży poprzez zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych występujących na terenie i w obrębie placówek oświatowych, a także w miejscach gromadzenia się młodych osób. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. W tym celu wójt, burmistrz (prezydent miasta) może zawierać z właściwym terytorialnie komendantem Policji porozumienie o współpracy straży i Policji.

SYSTEM FN HERSTAL 303

Prezentowany od pewnego czasu na wystawach branżowych pneumatyczny miotacz FN 303 to system półautomatycznej wyrzutni pocisków o kalibrze 18 mm, mających na celu obezwładnić osobę przy zminimalizowaniu skutków w postaci ciężkich kontuzji.

ZACIĘCIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

Zacięcia broni palnej, a w szczególności broni palnej krótkiej, to problematyka, która dotyczy każdego etapu szkolenia strzeleckiego. Wiedza i umiejętności w tym zakresie są niezbędne zarówno tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze strzelaniem, jak również tym, którzy przez całe lata doskonalą swoje umiejętności posługiwania się bronią palną.