nr 1

Spis treści

REWOLUCJI NIE BĘDZIE

O przyszłości szkolnictwa policyjnego w Polsce z zastępcą dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Jackiem GILEM rozmawia Piotr Maciejczak

Profilaktyka to zapobieganie zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu niedopuszczenie do negatywnie ocenianych przekształceń istniejącego stanu rzeczy. Zapobiegać można na wiele różnych sposobów, wśród nich daje się jednak wyróżnić dwie odrębne kategorie procedur. Pierwsza zaleca dbałość o to, „aby chwasty nie zagłuszyły żyta”, druga – o to, „aby żyto zagłuszyło chwasty”.

Dzieci uczestniczą w rozprawach sądowych w trzech rolach: jako świadkowie jakiegoś zdarzenia, jako osoby pokrzywdzone – ofiary pewnych zdarzeń oraz jako nieletni sprawcy czynu karalnego. Policyjni specjaliści zajmujący się problematyką nieletnich muszą pamiętać, że każda z tych sytuacji jest dla małoletniego przeżyciem traumatycznym, i powinni orientować się, co czuje dziecko stające przed wymiarem sprawiedliwości.

WYSZKOLENIE STRZELECKIE W POLICJI - dawniej i dzisiaj

Wyszkolenie strzeleckie w formacjach policyjnych przeszło od czasu II wojny światowej długą drogę, choć gwałtowny rozwój i zastosowanie rozwiązań wypracowanych w krajach zaawansowanych technologicznie nastąpiły dopiero po 1990 r. Dziś możemy korzystać z nowoczesnego sprzętu, strzelnic i trenażerów, jednak sytuacja jest jeszcze daleka od ideału.

Zgodnie ze strategią określoną w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży zadania w zakresie postępowania z nieletnimi i małoletnimi mają być realizowane przez dobrze przygotowanych merytorycznie policjantów.

„BIAŁE CZAPKI” Z LEGIONOWA

Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie utworzono 27 sierpnia 1990 r. z wykorzystaniem bazy Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie. Jest on obecnie jedyną placówką na terenie kraju szkolącą policjantów ruchu drogowego.