1/2021


W numerze

Do pobrania pełne wydanie

"Kwartalnika Policyjnego" nr 1/2021

 

  PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI   
 

Sabina Kołakowska
Zadania i aktywność Centralnego Biura Antykorupcyjnego w obszarze
przeciwdziałania korupcji w Polsce

Piotr Kowalski
Rola Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości korupcyjnej w Polsce

Robert Maciejczyk
Ochrona osób ujawniających nieprawidłowości. Przegląd proponowanych
rozwiązań

Karion Smolarek
Prawne definicje przestępstwa łapownictwa w polskim systemie prawa
karnego materialnego

Robert Maciejczyk
Zagrożenia przestępczością korupcyjną w dokonywaniu wydatków publicznych

 

  DRONY W POLICJI    

Adam Kmiecik, Grzegorz Golik
Wykorzystanie dronów do działań Policji Śląskiej mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mariola Jagodzińska
Nowoczesne technologie w codziennej służbie. Policyjne oko zawieszone
nad giżyckimi jeziorami

 

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA SŁUŻBY I PRACY    
 

Barbara Jamrozik
Prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny służby w formacji policyjnej

Barbara Jamrozik
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby

 

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA    

Renata Cedro
Współpraca międzynarodowa CSP z zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi
zajmującymi się szkolnictwem policyjnym. Część 4. Akademia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Gruzji

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO    
 

Grzegorz Jankowski, Zbigniew Falkowski
Test wielokrotnego wyboru jako narzędzie pomiaru dydaktycznego
w kształceniu policjantów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Wioletta Białkowska, Justyna Oleszczak
Sztuka prezentowania treści kształcenia. Skuteczna prezentacja
multimedialna w policyjnej dydaktyce zadaniowej

 

 

powrót
drukuj