nr 4/2015

W numerze

Szkolnictwo policyjne. Podsumowanie i perspektywy

z insp. dr. Tomaszem Szankinem Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji rozmawiają podinsp. Tomasz Wewiór i podinsp. Hanna Grochowska

Cudzoziemcy w Polsce

z Ewą Piechotą rzecznikiem prasowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozmawiają podinsp. Tomasz Wewiór i nadkom. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Szkolenie jest jednym z podstawowych zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. „Armia na wojnie robi to, czego nauczyła się w czasie pokoju”. Szkolenie to celowa, planowa i systematyczna działalność ukierunkowana na kształtowanie walorów bojowych i moralnych żołnierzy, a także uzyskanie niezbędnego zakresu wiedzy, umiejętności i nawyków. Przyjęty przez Radę Ministrów Program Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010 oraz zmiany w systemie szkolenia wojsk spowodowały, że na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej MON nr 59/Org./P1 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zostało utworzone w Mińsku Mazowieckim, a właściwie odtworzone, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w procesach transformacji NATO

Już niedługo „Kwartalnik Policyjny” rozpocznie prezentację formacji policji wojskowych NATO. Autorami artykułów będą oficerowie z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Holandii, Niemiec, Rumunii, Włoch oraz Polski, stanowiący personel Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy. Warto więc nieco przybliżyć działalność międzynarodowego NATO Military Police Centre of Excellence (NATO MP COE).