nr 1/2016

W numerze

Musimy być przygotowani na każdą sytuację

z insp. Janem LACHEM Zastępcą Komendanta Głównego Policji rozmawiają Piotr Maciejczak i Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Zaangażowanie Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczenie Szczytu NATO oraz ŚDM

Rok 2016 dla Polski jest szczególny. Środkowoeuropejski kraj, stanowiący geograficzną granicę Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego[1], został na arenie międzynarodowej wyróżniony wyjątkowym zaszczytem, jaki wiąże się z odpowiedzialnością za zorganizowanie i zabezpieczenie przebiegu tegorocznego Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Dwa wydarzenia, pomimo że będą trwały jedynie kilka dni, powodują, że już teraz oczy całego świata kierują się na Polskę.

Udział polskiej Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Szczytu NATO i ŚDM 2016

Zabezpieczenie imprez masowych o charakterze międzynarodowym wymaga odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem w środowisku wielu różnych wyzwań i zagrożeń. W 2016 r. Polska stanęła przed wielkim zadaniem, jakim jest organizacja Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Gwarancją sukcesu organizacyjnego obu wydarzeń będzie nie tylko obsługa logistyczna, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom tych przedsięwzięć. Zarządzanie bezpieczeństwem podczas organizacji dużych imprez masowych wymaga zrozumienia, zidentyfikowania i przeanalizowania ryzyka. W tym celu wiele podmiotów państwowych, w tym służb oraz podmiotów z sektora prywatnego, podjęło współpracę, która opiera się na wymianie informacji i przydzieleniu określonych ról oraz zadań w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń. Planowanie na wypadek zagrożeń powinno objąć wszystkie możliwe scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne.

Państwowa Straż Pożarna

Informacja dotycząca przygotowań do działań związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Ataki terrorystyczne i zagadnienie terroryzmu stały się obecnie tematem medialnym i często poruszanym, co we współczesnym świecie nie budzi zdziwienia. Wydaje się, że społeczeństwo przywykło do tego, iż w telewizyjnych programach informacyjnych co jakiś czas przewija się „na pasku” wiadomość o kolejnych rannych i zabitych.

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP