nr 1/2015

W numerze

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo

ZAKŁAD INTERWENCJI POLICYJNYCH

Zakład Interwencji Policyjnych jest jedną z największych komórek organizacyjnych w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje proces dydaktyczny na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych.

Od 6 października 2014 r. do 11 stycznia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie był realizowany projekt informacyjno-edukacyjny prezentujący nowoczesną służbę prewencji Policji. Przez 12 tygodni, dedykowanym różnym tematom, blisko 40 tysięcy uczniów i studentów, mieszkańcy Warszawy i innych miast Polski mogli się zapoznać ze specyfiką służby prewencyjnej Policji, poszerzyć wiedzę na temat wyposażenia, umundurowania, a także ścieżki zawodowej policjanta w poszczególnych pionach służby prewencyjnej Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych w 2014 r. przyjął priorytet, który jest związany z wdrożonym narzędziem szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie: „Podnoszenie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencje wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez minimalizowanie zagrożenia zdrowia i życia tych osób, w tym: wdrożenie algorytmów i kwestionariuszy służących do oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie wobec osób dorosłych i dzieci, szkolenia policjantów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach”.

W sierpniu 2014 r. na polecenie Komendanta Głównego Policji w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji zostały utworzone nieetatowe zespoły do zwalczania agresywnych zachowań na drogach. Nadzór nad funkcjonowaniem zespołów sprawują co do zasady naczelnicy lub inni funkcjonariusze WRD KWP, z wyjątkiem nielicznych jednostek, w których pracami zespołów kierują kierownicy komórek pionu kryminalnego.

BYLIŚMY DOBRZE PRZYGOTOWANI Operacja policyjna pod kryptonimem „SIATKA 2014”

W dniach od 30 sierpnia do 21 września 2014 r. Polska była gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Podczas Mistrzostw 24 reprezentacje różnych krajów rozegrały łącznie 103 mecze w 7 miastach gospodarzy rozgrywek: Warszawie (na Stadionie Narodowym), Bydgoszczy (w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”), Gdańsku (w Hali „Ergo Arena”), Katowicach (w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”), Krakowie (w Hali Widowiskowo-Sportowej „Kraków Arena”), Łodzi (w Hali „Atlas Arena”) oraz we Wrocławiu (w Hali „Stulecia”).

POWIETRZNE OPERACJE POLICJI

Na mapie lotniczej naszego kraju Lotnictwo Policji znane jest z tego, że wykonuje najbardziej różnorodne i bardzo zaawansowane zadania. Służbę w powietrzu pełni niewielka grupa 77 osób. Część z nich to piloci, a pozostali to inżynierowie i mechanicy obsługujący śmigłowce w 6 bazach lotniczych. Lotnictwo Policji obecnie eksploatuje 5 różnych typów śmigłowców, a cała flota obejmuje 14 statków powietrznych, takich jak Bell 206, Bell 412, W-3 „Sokół”, Mi-8 i Mi-2.

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP (BOA KGP), jako komórka organizacyjna Policji podległa Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji, wykonuje zadania wynikające z zakresu działania oraz funkcji Komendanta Głównego Policji, jak również realizuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych.

ABC strzelania. Część I

WSKAZÓWKI I KOMENTARZE OPRACOWANE PRZEZ WYKŁADOWCÓW CSP